Podatelny:

Pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha 1

Po, St
Út, Čt, Pá                  

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00

Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, Praha 4

Po, St
Út, Čt
Pá 
              

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 15:00

 

Pokladny:

Pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha 1

Po, St
Út, Čt, Pá

8:00 – 17:00; přestávka 12:15 – 12:45
8:00 – 16:00; přestávka 12:15 – 12:45

Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, Praha 4

Po, St
Út, Čt

7:45 – 17:00
7:00 – 15:30
7:00 – 11:00

 

Oddělení služeb veřejnosti:

Osobní návštěvy:

Mariánské nám. 2, Praha 1 – infocentrum
Jungmannova 35/29, Praha 1 – přepážky č. 12 – 20

Po, St
Út, Čt, Pá

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00

Telefonické dotazy:

„Pražské kontaktní centrum“ (PKC):
tel: 12 444, email: info@praha.eu

Po, St
Út, Čt, Pá

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou:

Jungmannova  29/35, Praha 1 – přepážky č. 13, 15, 17 – 20

Po, St
Út, Čt, Pá

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00

Evidence vozidel TAXISLUŽBY:

Jungmannova 35/29, Praha 1 – přepážky č. 13, 15, 17 – 20

Po, St

Út, Čt, Pá

8:00 – 17:00

8:00 – 16:00

 

Odbor dopravněsprávních činností:

Oddělení evidence řidičů, Na Pankráci 1685/15, Praha 4

Po, St
Út, Čt

7:45 – 17:00
7:00 – 15:30
7:00 – 11:00

Oddělení registru vozidel, pracoviště Na Výběžku 11, Praha 9

Po, St
Út, Čt

7:45 – 17:00
7:00 – 15:30
zavřeno