Program oficiálně zahájila pražská primátorka Adriana Krnáčová společně s náměstkyní Evou Kislingerovou a radními Liborem Hadravou a Radkem Lackem. Představitelé města si prohlédli stanoviště jednotlivých složek a také si vyzkoušeli, jak se „pytluje“ – tedy plní pískem pytle sloužící pískem

Profesionální i dobrovolní hasiči, záchranáři, policisté, strážníci a zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy předvedli návštěvníkům ukázky své činnosti, mimo jiné se stavěly mobilní protipovodňové zábrany kolem Paláce Žofín.

Zájemci se mohli zúčastnit různých kvízů a soutěží, pro děti byly připraveny zábavné aktivity a nechyběl doprovodný program v podobě hudebních vystoupení.