Program je připraven při výlovu retenční nádrže Asuán – 8. října, Počernického rybníka – 17. října, retenční nádrže Říčanka – 24. října a rybníka Labuť – 12. listopadu, kdy podzimní sezóna výlovů v Praze skončí.

Kromě zajímavostí o rybách a rybářích se při doprovodném programu návštěvníci dozvědí i něco ze světa vodních ptáků a drobotiny.

Výlovy pořádají Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Českým rybářským svazem a jednotlivými městskými částmi.

Seznam výlovů s termíny a kontaktem pro účast škol na doprovodném programu je k dispozici na stránkách Lesů hl. m. Prahy.