Do Prahy se loni přistěhovalo 40 503 lidí, téměř 21 000 přišlo z jiné části republiky, ostatní byli cizinci, zejména Ukrajinci, Rusové a Slováci.

Pohyb obyvatelstva v Praze v roce 2018:

Obyvatelé k 31. prosinci 2018: 1 308 632

Celkový přírůstek

                14 119

Živě narození

                15 460

Zemřelí

                12 417

Přistěhovalí

                40 503

Vystěhovalí

                29 427

Sňatky 

                  6 549

Rozvody  

                   2 776

V celé České republice vzrostl loni počet obyvatel o téměř 40 000 na 10 649 800.

Zdroj: ČSÚ