Zástupci tří metropolí podpisem stvrdili dohodu o společné prezentaci zejména na zámořských trzích. Účast na veletrzích a marketingové kampaně v Asii nebo Americe jsou velmi nákladné, také proto se středoevropská hlavní města rozhodla spojit síly a na vybraných vzdálených trzích vystupovat pohromadě. Dohoda platí od roku 2017 do roku 2019. Zúčastněné strany se zavázaly ke spolupráci na marketingových kampaních, PR eventech, press a fam tripech, společné prezentaci pro cestovní kanceláře a širokou veřejnost a optimalizaci vlakového spojení mezi destinacemi.

V roce 2017 se Praha, Berlín a Vídeň zaměří na Latinskou Ameriku, kde se budou společně prezentovat na veletrzích a workshopech pro cestovní kanceláře. Aktivní kooperace začne již v dubnu formou společného stánku na veletrhu Travelweek Sao Paulo by ILTM a kampaní zaměřenou na cestovní kanceláře v Rio de Janeiru ve stejném období. Další konkrétní kroky budou projednávány postupně v závislosti na aktuálních marketingových plánech.