„Konkrétně se jedná o pomoc v rámci in-situ projektů, na které přispívá částkou tři koruny každý návštěvník, který přichází do Zoo Praha,“ vysvětlil náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček. „V této katastrofální situaci poskytneme Zoos Victoria prostředky na urgentní veterinární péči a na záchranu životního prostředí.“

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek připomněl, že pražská zoo s australskými kolegy dlouhodobě spolupracuje: „Podporujeme například záchranu ďáblů medvědovitých. I proto jsme se teď rozhodli Austrálii v její těžké situaci finančně pomoci, protože rozsáhlé požáry ohrožují tamní faunu a zásadně zhoršují již tak vážnou situaci mnoha jedinečných druhů. A navíc po zkušenostech s povodněmi v naší zoo sami nejlépe víme, že jakákoli – i drobná – pomoc znamená pro postižené nesmírně mnoho.“

Pomoci může i veřejnost právě prostřednictvím veřejné sbírkového konta „Pomáháme jim přežít" se speciálním variabilním symbolem pro Austrálii:

Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Poznámka pro příjemce:

43-6804660247/0100
12020
Austrálie

Prostředky, které takto zoo získá, budou využity v souladu s účelem sbírky, tedy na ochranu přírody a ohrožených druhů živočichů. Rozděleny budou po konzultaci pražské zoo s australskými kolegy.

„Každému, komu není osud australské (nejen) fauny lhostejný a na její záchranu přispěl nebo se přispět chystá, patří obrovské díky!“ zdůraznil ředitel Bobek.