V současnosti město Praha čeká na vyjádření Státního fondu životního (SFŽP) prostředí k projektu nákupu kompostérů. Bude-li žádost o dotaci ze strany SFŽP přiznána, budou moci být kompostéry distribuovány v létě roku 2018.

„Podporou domácího kompostování Praha napomáhá snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu a je to vlastně forma předcházení vzniku odpadů. Kompostováním na vlastní zahradě lze navíc získat cenné hnojivo,“ říká Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro životní prostředí.

Zájemci mohou požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně předat na předepsanou adresu.

Předmětem projektu je pořízení 1 750 ks kompostérů z toho 1 400 ks kompostérů plastových, jednokomorových o objemu cca 1 000 l a 350 ks dřevěných dvoukomorových kompostérů o objemu cca 2 000 l (viz ilustrační foto). Standardně se bude rozdávat kompostér o objemu 1 000 litrů. Zájem o objemnější 2 000 l kompostér žadatel může uvést do poznámky.

Dřevěný kompostér o objemu 2000 litrů, otevíratelný – ilustrační fotoŽadatelem musí být fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků.

Ke dni 2. 10. 2017 bylo evidováno téměř 700 žádostí a přes 1 000 kusů je stále k dispozici.

Primárně bude vyhověno žádostem z městských částí, které se k projektu připojily. Pokud bude dostatečný počet kompostérů, město předá kompostér i ostatním žadatelům.

Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.


Příloha: Formulář žádosti