„Nová služebna je moderní, prostornější a svým technickým i sociálním zázemím plně přizpůsobena jak pro strážníky, tak i pro strážnice, kteří na území Čakovic slouží jejich obyvatelům. Čakovice jsou městská část, která se velice rychle rozvíjí. V současných podmínkách se proto stará služebna stala už zcela nevyhovujícím. Proto jsem se zasadil o finanční příspěvek z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy, který umožnil zlepšit zdejší situaci s ohledem na bezpečnost občanů a prevenci kriminality,“ uvedl Libor Hadrava, radní hlavního města pro bezpečnost a prevenci kriminality, který společně s ředitelem pražské městské policie Eduardem Šusterem a starostou městské části Praha – Čakovice Alexanderem Lochmanem strážníkům služebnu na konci února předal.

Nová stanice je vybavena nejenom odpovídající technikou, ale jsou zde i garáže pro služební vozidla a motocykly. Strážníci v ní občanům Čakovic rovněž nabídnou tzv. hodiny pro veřejnost, během nichž vyslechnou, posoudí či se budou snažit řešit jejich problémy spojené s obecnou kriminalitou.