Sluníčkový denSbírku organizuje Nadační Fond Rozum a Cit, který za 20 let podpořil na 4 500 opuštěných dětí. Patrony fondu a celé akce jsou herečka Naďa Konvalinková a sportovní moderátor Vojtěch Bernatský.

Sbírka bude organizována formou prodeje magnetek, placek, keramických sluníček, žetonů za 30 Kč. Studenti, kteří budou tyto předměty v ulicích Prahy prodávat, budou viditelně označeni plackou s motivem sluníčka a pověřeni plnou mocí k účasti na veřejné sbírce a osvědčením o sbírce. Sbírku můžete také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT 30 na číslo 87 777.

Výtěžek sbírky bude použit na podporu opuštěných dětí a náhradních rodin, které tyto děti přijímají z dětských domovů a ústavů sociální péče, a tak jim umožní prožít důstojné dětství a dospívání v bezpečném prostředí. Účelem sbírky je také osvěta v oblasti náhradní rodinné péče.

Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy a výtěžek poputuje na podporu opuštěných dětí, náhradních rodin a osvětu v oblasti náhradní rodinné péče.


Přejeme Vám Sluníčkové i slunečné jarní dny!