Letošní 6. ročník konferencí věnovaných bezpečnosti technické infrastruktury má dvě témata: krizová komunikace a zásobování pitnou vodou v krizových situacích.

Konference začne ve 13:00 hodin a po úvodních přednáškách zahájí ve 14:00 hodin radní hl. m. Prahy Libor Hadrava blok „BEZPEČNOST OBČANŮ PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ“. V 15:30 je na programu blok „PITNÁ VODA a ODPADNÍ VODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ“, k němuž přednese úvodní slovo radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Konference je pořádána pod hlavičkou Smart City – Chytrá města pro lepší a bezpečnější život, program a další informace jsou k dispozici na http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2017/bti-2017/.

Příloha: Pozvánka

Bc. Libor Hadrava

RNDr. Jana Plamínková