Obě města považují za zvlášť významnou konferenční část Dnů, kde je cílem posílit již stávající vzájemné vazby a diskutovat nad výzvami, před kterými obě metropole stojí. Konference se bude konat 14. a 15. května na Staroměstské radnici a je zdarma přístupná veřejnosti. Diskutovat se bude nad tématy jako plánování chytrých měst a koncepce "smart city", problematika sdílené ekonomiky v cestovním ruchu, podpora start-upů a inovací ve městech, zakládání městských holdingů, kultura ve veřejném prostoru či komunikace města s občany prostřednictvím aplikací. Zatímco se v dopoledních blocích jednotliví spíkři nejprve zaměří na zhodnocení situace ve svých městech, je cílem odpoledních workshopů navrhnout konkrétní kroky a projekty, na kterých by obě města mohla participovat.

Vedle již zmíněných témat bude Vídeň s Prahou řešit i problematiku AIDS v obou městech. Workshopu, na kterém budou participovat odborníci z obou měst, se účastní i Česká společnost AIDS pomoc.

V rámci Dnů Vídně bude k navštívení i pravý vídeňský Heuriger, tedy vinný šenk, který se bude otevírat 14. května od 18:00 hodin na Staroměstském náměstí. Vedle vídeňských vín, pocházejících přímo z městských vinic od vinařství Cobenzl, a tradičních pokrmů nabídne i  typickou "šenkovní" hudbu v podání vídeňského Attensam Quartett. Výtěžek z prodeje vídeňských specialit bude věnován charitativní organizaci Debra, která pomáhá lidem s onemocněním motýlích křídel.

Celý program Dnů Vídně v Praze včetně informací k registraci na konferenční dny je k dispozici na internetových stránkách organizátora Dnů Vídně v Praze, kterým je Zahraniční kancelář města Vídně v Praze: www.eurocommpr.cz.