Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí

Přehled kandidátních listin podaných pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Přehled kandidátních listin podaných pro volby do zastupitelstev městských částí, pro které je registračním úřadem Magistrát hl. m. Prahy

Informace pro zmocněnce a volební strany

Informace o potřebném počtu podpisů na petici ke kandidátní listině nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Informace o počtu členů Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí ve volebním období 2018 - 2022

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor kandidátní listiny

Přehled městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

Přehled úřadů městských částí, které plní funkci registračního úřadu

Harmonogram úkolů a lhůt

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb