Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí

Volební místností a okrsky

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Přehled telefonního spojení do všech volebních místností na území hlavního města Prahy

Výsledky losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích městských částí

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy – rozhodnutí ve věci registrace

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev městských částí – rozhodnutí ve věci registrace

Přehled kandidátních listin podaných pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Přehled kandidátních listin podaných pro volby do zastupitelstev městských částí, pro které je registračním úřadem Magistrát hl. m. Prahy

Informace pro zmocněnce a volební strany

Informace o potřebném počtu podpisů na petici ke kandidátní listině nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Informace o počtu členů Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí ve volebním období 2018 - 2022

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor kandidátní listiny

Přehled městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

Přehled úřadů městských částí, které plní funkci registračního úřadu

Harmonogram úkolů a lhůt

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb