1. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2. harmonogram úkolů a lhůt

3. informace pro voliče - hlasování na území České republiky

4. informace pro voliče - hlasování v zahraničí

5. informace pro zmocněnce volebních stran - podávání kandidátních listin

6. oznámení o zřízení zvláštního účtu na složení příspěvku na volební náklady

7. vzor kandidátní listiny

8. vzor prohlášení kandidáta

9. přehled kandidátních listin podaných ve volebním kraji Hlavní město Praha

10. přehled zaregistrovaných kandidátních listin

11. výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků