1. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2. harmonogram úkolů a lhůt

3. informace pro voliče - hlasování na území České republiky

4. informace pro voliče - hlasování v zahraničí

5. informace pro zmocněnce volebních stran - podávání kandidátních listin

6. oznámení o zřízení zvláštního účtu na složení příspěvku na volební náklady

7. vzor kandidátní listiny

8. vzor prohlášení kandidáta

9. přehled kandidátních listin podaných ve volebním kraji Hlavní město Praha