Expozici uvedou slova primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba a kurátora výstavy Dana Hrubého.

„Události roku 1989 s sebou nesly obrovskou naději na politickou i celospolečenskou změnu. Naději, která měla tu moc spojit celý národ. Výstava fotografií Jana Šibíka, která revoluční okamžiky zachycuje, nutně přináší i zamyšlení nad tím, jak se naše naděje naplnily a jestli nebyly příliš naivní. A je důkazem toho, že než se vyrovnáme s relikty z naší minulosti, nás čeká ještě dlouhá cesta. Svoboda a demokratické principy totiž nejsou zadarmo a je potřeba za ně nejen bojovat, jako naši předchůdci před třiceti lety, ale také na nich soustavně pracovat a nepřivírat oči nad totalitními praktikami některých současníků.“ (Zdeněk Hřib)

„V roce 1989 se změnil svět, změnilo se tehdejší Československo a změnily se také životy mnohých z nás. Do osudových okamžiků dějin nás po třiceti letech zavedou fotografie Jana Šibíka. Vrátíme se do neobyčejně silných a podmanivých okamžiků, jak se odehrály v Praze. Fotografie nejsou jen vzpomínkou. Naopak, nutí nás přemýšlet o všem, co se dnes odehrává. Ve světě, v České republice i v našem vlastním životě…“ (Dan Hrubý)

Pro tuto výstavu bylo vybráno 19 fotografií, které zachycují nejen listopad 1989, ale další události toho roku v Praze. Návštěvníci je uvidí na šesti oboustranných osvícených panelech, které budou volně přístupné až do 15. prosince.