František Běhounek, Karel Čapek, Eduard Ingriš, Eliška Junková, František Kupka, Otto Wichterle -  jejich společným jmenovatelem, kromě shodného data narození na přelomu 19. a 20. století v rakousko-uherské monarchii je, že proslavili svou činností náš nově vzniklý stát v období 1. republiky na mezinárodní půdě a zasloužili se o naše kulturně-vědecké uznání ve světě. Po rozpadu monarchie se s respektem vůči novému občanskému právu postavili na stranu pokrokové levice a se zachováváním křesťanských zásad konali svou práci především ve jménu vývoje moderní liberálně demokratické společnosti. Mají lví podíl i na formování moderní tvářnosti Evropy v podmínkách nelehkého soužití nově vzniklých národních států v meziválečném období.

Tvářnost těchto šesti osobností je představena originálními portréty tzv. metalurgické malby, tj. malbou portrétů ohněm na ocelových deskách a multimediálními odkazy na stěžejní události v jejich životě a díle.

Výstavu podpořenou grantem hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let ČR doplní katalog a pohlednice.