Malířka, která se narodila a žije v Praze, má za sebou již několik samostatných autorských výstav pojatých na různá témata – vystavovala mj. v Muzeu Policie ČR a několikrát v budovách pražského magistrátu. Ovládá rozličné výtvarné techniky, oblíbenou má olejomalbu, malbu na sklo, na textil, z grafických technik suchou jehlu a linoryt, baví ji práce se dřevem. Její některá díla jsou zastoupena v soukromé i státní sbírce.

Současná výstava ke 100. výročí vzniku Československa v přízemí Škodova paláce je veřejnosti přístupná v době úředních hodin Magistrátu hl. m. Prahy do 18. října 2018