Muzeum se proto obrací na Pražany a návštěvníky Prahy, kteří v osudných dnech pořizovali fotografie, nebo jiné audiovizuální záběry, aby se připojili ke spolupráci na výstavě prostřednictvím zapůjčení, daru či prodeje jimi pořízených materiálů. Muzeum uvítá i jakékoliv materiály (letáky, plakáty, výzvy atp.), týkající působení nezávislých iniciativ v hlavním městě před rokem 1989.

Materiály je možné zaslat nebo osobně přinést do 15. února 2019 na adresu:

Muzeum hlavního města Prahy, Pod viaduktem 2595

Kontakt: Mgr. Renáta Kalašová, tel.: 251 106 566, e-mail: kalasova@muzeumprahy.cz