Historii dokládají archeologické nálezy, obrazová dokumentace a fotografie. Nedávné úpravy – předláždění tramvajové trati a úbytek automobilů - už mohou návštěvníci posoudit sami.

„Považuji za obrovskou výhru občanské společnosti, že se z jednoho z nejkrásnějších náměstí v celé zemi podařilo vymístit desítky většinou nazdařbůh parkujících automobilů na návštěvnických stáních. Krůček po krůčku veřejný prostor v Praze začíná vypadat k světu. Pokračujeme projekty na Klárově a na Újezdě - díky nim se bude dařit postupně omezit automobilový tranzit přes Malou Stranu,” říká Petra Kolínská, radní pro územní rozvoj hl. m. Prahy.

A budoucnost naznačuje vizualice, jakou tvář dostane náměstí, až bude dokončena jeho revitalizace, kterou město chce zahájit v příštím roce.

K výstavě byla vydána dvojjazyčná (česky a anglicky) brožura s podrobnými informacemi, fotografiemi a vizualizacemi. Ke stažení zde.