V pravé poledne dnešního dne proběhlo na Hotelové škole Radlická slavnostní otevření školní kaple. Slavnostního ceremoniálu se za zřizovatele zúčastnila Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, školní kapli požehnal kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

 

„Listina základních práv a svobod nám říká, že každý člověk má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám, nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými výkony nebo zachováním obřadu. Jsem šťastna, že dnes žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde žádné základní lidské právo není omezováno,“ řekla Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro oblast školství. „Jsem velmi potěšena, že se mohu společně s Jeho Eminencí, kardinálem Miloslavem Vlkem, arcibiskupem pražským účastnit slavnostního otevření tohoto jedinečného projektu a pevně věřím v naplnění jeho cíle a poslání,“ dodala Marie Kousalíková.

Záměr vybudování školní kaple se zrodil již v roce 2000 v souvislosti s velkou investiční výstavbou Galerie Nové Butovice, Business Park. Investiční výstavba v sousedství školy měla negativní vliv na snížení hladiny světla v jedné z učeben školy. Tento negativní vliv byl investiční společností kompenzován vybudováním nové učebny formou vestavby do podloubí a jejího kompletního zařízení. Nicméně stále otevřena zůstala otázka využití učebny, která již z hygienického hlediska, bez nutnosti celodenního umělého osvětlení, nevyhovovala možnostem výuky.

Ze všech návrhů na využití místnosti zvítězila myšlenka vybudování školní kaple. Výuka náboženství jako nepovinného předmětu na škole probíhala již dříve, nicméně zřízením školní kaple vzniklo jedinečné zázemí pro studenty s ohledem na neexistenci jiné školní kaple v České republice u škol zřizovaných jinými než církevními subjekty.

Tvorbu vlastního návrhu kaple ovlivnila především budova školy (která je navrhována velmi moderně), vlastní prostor kaple a její orientace. Všechny tyto důležité složky se promítly jak do prostorového řešení kaple, tak do designového zpracování jednotlivých zařizovacích předmětů (lavice, oltář, ambona, křesla apod.). Veškerý nábytek včetně obkladů byl vyroben studenty 4. ročníku oboru Nábytkářství ve školním roce 2006/2007. Hlavním designérem byl učitel školy, Ing. Pavel Šrubař. Celé dílo se postupně tvořilo sedm let.

 

 

V Praze 2.10.2008

 


Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas

do funkce zvolena 30.11.2006. Působnost v oblasti pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže, občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.