Moderní bytové domy, vily, obchody a restaurace, dětská hřiště, kanceláře a parková pěší zóna - to vše během tří až pěti let vyroste na místě dnešního, nevzhledného průmyslového areálu Walter v Praze - Jinonicích. Revitalizace Waltrovky bude zahájena projektem s názvem Foja. Projekt využije existujících budov původního filmového studia, ve kterém ve dvacátých letech minulého století vznikaly němé filmy, a spojí residenční využití s komerčním zázemím. Záměr celkové regenerace areálu Waltrovky zahrnuje také komplexní odstranění ekologické zátěže dotčených pozemků.

“Areál Walter Jinonice je považován za pátého největšího znečišťovatele životního prostředí v Praze. Zahájení prací na komplexním odstranění ekologické zátěže z celého areálu a následnou přeměnu oblasti v moderní, městskou čtvrť příjemnou pro život, a to i po stránce vizuální, považuji za úspěch. Náklady na likvidaci znečistění bude částečně hradit stát,“ uvedl náměstek pražského primátora Pavel Klega. Město si je podle něj plně vědomo významné polohy areálu a jeho vazeb na okolí. Proto investor připravil projekt, který citlivě bere v potaz okolní zeleň, blízkou průmyslovou zástavbu, stávající architekturu a atmosféru lokality i začlenění do městské dopravní koncepce před a po vybudování Radlické radiály. „Kolem areálu  povede významná silniční spojka mezi ulicí Radlickou a Jinonickou. Dalším významným prvkem bude park uprostřed zástavby, který propojí zdejší vrch Vidoule s dnes nevyužívaným pahorkem na severovýchodě Waltrovky. Pěší zóna a centrální park jsou navrženy tak, aby navazovaly na stávající stanici metra Jinonice,“ podotkl náměstek Klega.

Průmyslový areál založil Josef Walter v roce 1911. O 12 let později se tu začaly vyrábět letecké motory, kterých zde od té doby vzniklo více než 37 000 kusů. V roce 1995 se společnost po letech existence jako Motorlet vrátila k původnímu jménu WALTER a.s. Po interní restrukturalizaci byla letecká výroba převedena pod společnost Walter Engines. Vedení Walter Engines se rozhodlo postupně provoz přesunout do technicky vhodnějších prostor v areálu Letov v Letňanech, které pro ně zajistila společnost Red Group. „Stěhování by mělo skončit do poloviny příštího roku a tato tradiční česká značka tak zůstane zachována i po transformaci areálu v Jinonicích,“ uvedl Barry Cullen generální ředitel společnosti Red Group, která je investorem projektu Waltrovky.

Hlavní důraz při přeměně území v moderní čtvrť kladli architekti na bydlení spolu s ostatními typickými aktivitami městské zástavby. Podél Radlické ulice postupně vzniknou administrativní budovy s 50 000 m2 kanceláří, které budou zároveň tvořit protihlukovou bariéru Radlické ulice pro bydlení uvnitř území a na jeho severním okraji. Zástavba bude kombinací bytových domů, vil a viladomů zasazených přímo uprostřed zeleně. Centrální částí obytné zóny, kde se budou nacházet i prostory pro služby, povede pěší zóna jako hlavní vnitroareálová komunikace. To umožní zachovat stávající stromořadí, na něž naváže nově vytvořená parková část. V dolní části pozemku počítá koncept s novou strukturou s vnitrobloky s odpovídající sítí komunikací. „Vznikne tak nová část města se zajímavými průhledy nově navržených ulic, citlivě členěná, s dobře propracovanými vazbami na okolí. V severovýchodní části na vyvýšeném místě je navržena solitérní obytná zástavba se samostatnou komunikací. Chybět nebudou zařízení pro relaxaci a sport, restaurace, hotel, zdravotní centrum, školka ani dětské hřiště,“ zakončil Pavel Klega.

 

V Praze 21. března 2007

Za správnost: Luděk Schreib. / tel. 236 002 061

 

Ilustrační foto