/zpráva z 34. jednání Rady hl. m. Prahy 12. října 2010/

 

Nové názvy ulic, mostů a tunelů na území hlavního města Prahy dnes schválila městská rada. Jedná se o osm ulic, mezi nimiž je i další úsek Pražského okruhu, dále o tři mosty a tři tunely na Pražském okruhu a části dvou ulic, které budou přejmenovány.

 

„Pokud jde o Pražský okruh, toto pojmenování bylo pro vnější silniční okruh kolem Prahy zvoleno a přijatou Radou hlavního města Prahy před rokem 2001. Pojmenování tunelů a mostů na Pražském okruhu bylo navrženo podle historických názvů, podnět přišel z Městské části Praha 16 a z jednání Místopisné komise Rady hlavního města Prahy,“ uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek.

 

 Příloha:  
Přehled nově pojmenovaných ulic, mostů a tunelů  Word

 

 

V Praze 12. 10. 2010

 

 


JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní  a místního názvosloví. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost zejména v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, posuzování návrhů zákonů týkajících se hl. m. Prahy a předkládání návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, organizace a koordinace Záchranného a bezpečnostního systému.