/Zpráva z 43. jednání Rady hl. m. Prahy 16 .12. 2008 /

 

Rada hlavního města dnes jmenovala do funkce ředitele nově vzniklého Gymnázia Milady Horákové, které zahájí výuku 1. září 2009. Nový ředitel Filip Novák (1960)  je zároveň ředitelem ZŠ Na Planině a je členem výboru Klubu Dr. Milady Horákové.

 

„S podnětem na zřízení nového gymnázia se na nás obrátili zástupci Prahy 4, Klubu Dr. Milady Horákové a Konfederace politických vězňů,“ uvedla Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro oblast školství s tím, že cílového stavu zhruba 300 žáků by mělo gymnázium dosáhnout v roce 2012. „Gymnázium rozšíří prostor pro uskutečňování odkazu Milady Horákové. Hlásí se k němu především političtí vězni, členové Konfederace politických vězňů České republiky, ale zaměření gymnázia na moderní dějiny bude tento odkaz přenášet i na budoucí generace,“ doplnila náměstkyně Kousalíková.

Gymnázium Milady Horákové bude mít sídlo v Praze 4 Na Planině 1393 v budově Základní školy Na Planině, která je z poloviny prostorově nevyužita. Ve školním areálu budou novému gymnáziu k dispozici rovněž sportoviště a školní jídelna. Tento model spolupráce mezi pražskou městskou částí a hlavním městem Prahou již dlouhodobě funguje např. mezi Malostranskou ZŠ a Malostranským gymnáziem, Praha 1, Josefská 7 a dále mezi ZŠ Jiřího-Gutha Jarkovského a Gymnáziem Jiřího-Gutha Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22. Vzniká tak v jednom místě komplexní spojení nabídky jak základního, tak středního školství.

JUDr. Miladě Horákové bylo v roce 1995 uděleno čestné občanství Prahy in memoriam. V roce 1998 byla odhalena pamětní deska JUDr. Milady Horákové dle návrhu prof. Lukešové v prostorách Nové radnice při vstupu do zasedacího sálu.

 

 

V Praze 16.12.2008

 


Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas

do funkce zvolena 30.11.2006. Působnost v oblasti pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže, občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.