/zpráva z 3. jednání Rady hl. m. Prahy 22. ledna 2008/

 

Do funkce ředitele příspěvkové organizace Správy služeb Městské policie hl. m. Prahy dnes městská rada jmenovala Ing. Josefa Juránka.

Výběrového řízení na obsazení tohoto místa bylo vyhlášeno loni v prosinci, komise doporučila Ing. Juránka jako vhodného kandidáta, který splnil požadovaná kritéria a má zkušenosti s činností této organizace, kde od roku 2000 působí jako provozní náměstek ředitele. Nový ředitel se ujme funkce 1. února, jmenován byl na dobu neurčitou.

Organizace Správa služeb městské policie byla zřízena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy k 1. lednu 2000 s hlavním účelem materiálně-technického zabezpečování provozu Městské policie hl. m. Prahy. Mezi její úkoly patří i odtahová služba a zajištění provozu Poplachového monitorovacího systému, který město zavedlo v roce 2000 a nyní je jeho prostřednictvím chráněno na území metropole chráněno na 440 objektů.

 

 

V Praze 22.1.2008

Za správnost: Eva Kubátová / 236 002 061

 


Mgr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní, veřejné správy, informatiky a místního názvosloví

     V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, Záchranného a bezpečnostního systému, provozu informační infrastruktury hl. m. Prahy.