Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Na Magistrátu hlavního města Prahy visela nedávno tibetská vlajka. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib taky přijal na Staroměstské radnici předsedu tibetské exilové vlády, když dorazil do Prahy začátkem března na pozvání festivalu Jeden svět. A právě Zdeněk Hřib je teď naším hostem, dobrý večer. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Dobrý večer. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane primátore, jaký je Váš postoj k Číně? Já mám na mysli tu pevninskou, jejíž metropolí je Peking. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já myslím, že my jako představitelé městské samosprávy se v zásadě nemusíme vůbec zabývat otázkami zahraniční politiky. My se zabýváme našimi vztahy s partnerským městem, kterým je Peking, že máme celou řadu smluv partnerských s jinými hlavními městy a tam chceme dosáhnout úpravy toho článku číslo 3, který je z našeho pohledu jednak velice jednostranný a zadruhé nemá vůbec co dělat v partnerské dohodě mezi městy. Protože ten právě ten pojednává o zahraniční politice. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
To není jisté uplatňování vlastní zahraniční politiky, když vlastně se chcete domoci vyjmutí nějakého článku z určité smlouvy, která by měla být v platnosti už od dob Adriany Krnáčové? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
My to vnímáme jako velkou chybu naopak toho předchozího vedení to, že se vlastně nechalo zatáhnout do těch záležitostí zahraniční politiky a nějakých otázek principů jedné Číny nebo politiky jedné Číny a to je velice složité, velice složitá zahraničně-politická otázka, ten výklad je vlastně různý jak u Číňanů, tak i u nás, takže. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Počkejte, ale tu politiku jedné Číny Česká republika zastává kontinuálně od sametové revoluce, je v souladu s oficiální politikou Evropské unie a USA. Tak co je na tom špatného, když? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
No špatně je na tom to, že si každý vykládá pod tím termínem něco jiného. Takže čínská strana si pod tím vykládá něco jiného a česká strana si pod tím vlastně také vykládá něco jiného. Ono se pro to občas používá třeba dodatek jako, že naše třeba politika jedné Číny a podobně, jo, ale to je právě přesně to, proč to v té smlouvě být nemá, protože je to záležitost, která tam nepatří, je to záležitost, která nemá co dělat v sesterské smlouvě mezi dvěma městy a z toho důvodu my to chceme z té smlouvy dát pryč. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Zároveň. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Protože my chceme mít, pardon, apolitický vztah mezi dvěma městy založený na kulturní výměně. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Je to, co Pražany zajímá právě výňatek této části smlouvy? Je to to nejzásadnější co pro Pražany můžete udělat jako primátor hlavního města? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
My samozřejmě řešíme celou řadu dalších věcí, například řešíme vybudování nové linky metra D, o té bysme měli hlasovat už v pondělí na radě a potom následně na zastupitelstvu. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Ale vzbudilo to poměrně velký rozruch, nejenom tady v České republice, ale zároveň i v Číně, protože byla zrušena cesta pražských filharmoniků do Číny. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já si dovolím to uvést na pravou míru, nebyla zatím zrušena žádná cesta, ale Pražská komorní filharmonie, PKF dostala zatím neformální signál o tom, že by mohl být nějaký problém s udělením toho povolení pro veřejné vystoupení v rámci toho jejich koncertního turné na přelomu září a října. Nicméně tento neformální signál. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A bylo to, pardon, jenom abychom si uvědomili na základě čeho tento signál byl vyslán. Bylo to na základě těch prohlášení z Vašich úst, že chcete revidovat smlouvu s Pekingem? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Abych pravdu řekl, to já nevím, to se musíte zeptat spíše té pořadatelské agentury, která to, ten signál nějakým způsobem vyslala. Nicméně zatím není nijak potvrzené to, že se to turné zruší. Takže vlastně momentálně nelze říct, jestli se to turné uskuteční nebo ne. Každopádně já už jsem pro jistotu začal jednání s tady místním zastoupením Tchaj-wanu, tedy s tajpejskou kulturní a ekonomickou kanceláří, kterou tady máme v Praze a tam se to setkalo jednoznačně s pozitivním ohlasem, že by pražská filharmonie měla vyjet na Tchaj-wan a udělat koncertní turné naopak tam. To znamená, o českou hudbu je jednoznačně v zahraničí zájem a mě je líto, že by do toho čínská strana, kdyby do toho chtěla skutečně takhle míchat politiku do kultury, ale tenhle, to ještě ten, není to oficiální. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Tak já Vám s dovolením ještě položím znovu otázku, kterou už jsem Vám pokládala. Nepletli jste se nebo nezasahujete vlastně tím pádem do té zahraniční politiky, což jste na začátku odmítl, když jste nechtěl odpovědět na moji první otázku? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Rozhodnutí, že vyjmeme ten článek číslo 3 ze smlouvy s Pekingem je rozhodnutí celé městské rady, já jsem dostal mandát k tomu, abych vyjednával se starostou Pekingu, tak činím, ta jednání zatím ještě nejsou u konce, ale já pevně věřím, že se to nakonec podaří vyjednat. Stejně tak vyvěšení tibetské vlajky je záležitost, která se dělala na Praze dlouhodobě dříve, teď tam byla ta čtyřletá pauza, kdy byla na radnici ta předchozí koalice, ale opět jsme jenom obnovili něco, co se tady dělalo zcela běžně. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A pardon, reakce Číny na to, že byste vyňali právě onen odstavec, který se týká politiky jedné Číny? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Reakci Číny neznám, protože já nekomunikuji s Čínou, já komunikuji s pekingskou administrativou a s tou pekingskou administrativou jsme momentálně. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorkaPÍSAŘOVICOVÁ Daniela, moderátorka 
A ti jsou s tím svolní? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Vyměňujeme si dopisy, komunikujeme spolu a ta jednání stále ještě probíhají a jakmile budou dokončena, tak já seznámím tak, jak je to. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A prozatímní reakce tedy, abychom věděli nějaký dílčí krok? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Jo, já bych nerad zveřejňoval nějaké prozatímní stavy toho vyjednávání, přijde mi to, že by to bylo více méně neslušné, takže ta jednání stále ještě probíhají. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane primátore. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Nicméně já bych chtěl ještě poděkovat rozhodně pražským filharmonikům, kteří se jednoznačně postavili proti tomu, že by měli podepisovat něco, jako takovou čínskou variaci na antichartu, protože prostě to připomíná určité období našich dějin a já jsem velice rád, že to odmítli, byť to ještě nepřišlo jako žádný oficiální signál. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane primátore, já Vám prozatím děkuju. Pojďme se věnovat ještě dalšímu tématu. Pražský Magistrát chce zakázat obří zvířecí maskoty v centru metropole. Atrakce se dnes řídí pravidly o pouličním umění. Podle úřadu ale o umělecká vystoupení nejde. Připravil proto novelu vyhlášky o takzvaném buskingu. 

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka 
Pražské Staroměstské náměstí ve všední den odpoledne. 

provozovatel 
Jenom spropitné, žádná cena. 

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka 
Kolik podobných maskotů se v Praze pohybuje, úředníci nevědí. Odhadují ale, že víc než 10 jich nebude. Přesto chtějí, aby z ulic zmizeli. 

Hana TŘEŠTÍKOVÁ, radní pro kultury, Magistrát hlavního města Prahy /Praha sobě/ 
Naším hlavním cílem je, aby se z Prahy nestal zábavní park, kde různý postavičky lákaj turisty na to, že se s nima můžou vyfotit. Oni si myslí, že jsou pouličním uměním a my si myslíme, že to s pouličním umění nemá nic společného. 

Pavel ČIŽINSKÝ, starosta Prahy 1 /Praha 1 sobě/ 
Někteří provozovatelé podniků, ale i ti nechvalně proslulí medvědi a pandy a další nevhodné atrakce na Staroměstském náměstí či jinde těží z nedokonalosti a tržního řádu. Tyto díry v legislativě chceme šikovně ucpat. 

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka 
K novele vyhlášky, která má situaci upravit, se teď vyjádří městské části. Nová pravidla by pak mohla začít platit už za několik měsíců. 

Jaroslav ŠOLC, místostarosta Prahy 2 /Občané za spokojené bydlení/ 
Je tam několik technických problémů, které budeme připomínkovat. 

Markéta ŽIŽKOVÁ, redaktorka 
Vyhlášku o buskingu už upravovalo minulé vedení města, před třemi lety. Tehdy se zaměřilo hlavně na hluk, zavedlo třeba zákaz používání elektrických zesilovačů a bicích. Hudebníci taky musí střídat části Prahy, v lichou hodinu smí být jen na levém břehu Vltavy a v sudou na pravé. Už dřív radní omezili reklamu na veřejně přístupných místech v centru, zakázali rozdávání brožur a katalogů. Bublináře zase můžou strážnici pokutovat za znečišťování veřejného prostranství. Markéta Žižková, Česká televize. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A ve studiu nám přibyl další host a tím je Jan Gregar, ředitel festivalu Praha žije hudbou, dobrý večer. 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
Dobrý večer. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane Gregare, co Vy říkáte na ta obrovská plyšová zvířata v centru historické Prahy? 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
No, upřímně jsem z nich dost často zděšen, když kolem nich procházím, hlavně mám pocit, že jejich počet vlastně poměrně zásadně roste a už se přetvářej teda od pand k dalším velkým jako plyšákům a rozhodně vítám vlastně, já tady hovořím za festival Praha žije hudbou, který je určitým komunikačním kanálem s buskerskou komunitou, primárně tedy v Praze, tak rozhodně asi bychom rádi ocenili snahu o to, že se například tohle, co s uměním nemá absolutně nic společnýho a slouží jenom k lacinýmu výdělku, nějakým způsobem v Praze bude omezovat. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Kdy se tedy dočkáme tedy omezení, abychom taková plyšová zvířata v centru Prahy nepotkávali? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak aktuálně byla navržena vyhláška, to znamená novela té vyhlášky o buskingu, teď by mělo proběhnout její připomínkové řízení s městskými částmi, které nelze pominout v tom procesu, no a následně tedy směřujeme k tomu, že by měla být přijata, musí být schválena zastupitelstvem, tady se bavíme o podzimu, to znamená září, říjen. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
A věříte v úspěch nebo už máte v tuto chvíli signály, že někdo to bude stornovat? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já si nemyslím, že by to nějaká městská část se stavěla proti, tam je zásadní najít takovou definici těch vycpaných zvířat, která bude skutečně právně nezpochybnitelná a bude naprosto jasné, co pod to spadá a o tom je vlastně ta novela. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Kdybyste, pánové, měli oba dva vysvětlit a říct, co je podle Vás legitimním pouličním uměním a dát třeba nějaký konkrétní příklad. Co by to bylo, pane Gregare? 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
Tak já si myslím, že hlavně v rámci přístupu k regulaci pouličního umění bychom možná měli míň se věnovat zákazům a víc těm jakoby obecnějším věcem a nastavení. Legitimní pouliční umění, tak byly tady komise za komunismu, který posuzovaly co kdo může venku hrát a to si myslím, že asi nikdo tímhle. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
To ano, ale zase před chvílí jste taky říkal, že se Vám plyšová zvířata v centru Prahy nelíbí a zatím spadají právě do pouličního umění, pokud se nepletu. 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
No, to je velká otázka, že jo. Tak ta vyhláška třeba neupravuje reprodukovanou hudbu, takže když si sednete s magneťákem jako na Václavský náměstí, tak hypoteticky vlastně nejste postižena tou vyhláškou, jo. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Tak co by tedy mělo takto být nebo Vy jste říkal, že nejste úplně pro regulaci, ale co by tedy mělo splňovat specifika pouličního umění? 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
My pro regulaci jsme, myslím si, že regulace je extrémně důležitá a. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Nebo zákazy, pardon, abych se tady úplně správně vyjádřila. 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
No tak ty plošné zákazy, že jo. Tak jde o to, že třeba ta současná vyhláška Vám neumožňuje v centru si zahrát ani na triangl, jo, takže celá řada vlastně to, s čím máme my největší problém je vlastně zásah právě do svobody uměleckýho projevu, samozřejmě většinou umělecký výkon, pokud ho chcete posuzovat měřítkem toho, co je na ulici, je hodně složitý, protože právě ulice je vyhlášená tím, že se tam vlastně prosazuje velká originalita, že jo. Tam právě třeba v současný vyhlášce máte, že nemůžete používat předměty, jsou-li použity na místo hudebních nástrojů, takže prostě třeba hra na skleničky je úplně tabu, což bejvá poměrně jakoby fantastickej výkon, že jo, takže definovat co je umění v tomhle tom směru je poměrně složitý, ale zase pojďme si zase otevřeně říct, že plyšový medvěd velikosti 2,5 metru to není teda. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane Hřibe? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
No je to přesně tak, skutečně nedává smysl, aby město posuzovalo co je jako to správné umění a co není, ale jednoznačně musí být shoda na tom, že to, ty plyšové zvířata žádnou jako přidanou hodnotu pro město nepřináší. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
To znamená, že počkáte vždycky, až někdo s něčím přijde a pak teprve to zakážete, že se Vám to nebude líbit nebo na to bude někdo upozorňovat, že je to opravdu nevkusné? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já pevně doufám, že se podaří najít takovou formulaci v rámci toho připomínkovýho řízení, že to bude formulace dostatečně obecná, která nicméně vyřeší ten problém, ale pochopitelně vynalézavost a to zejména tady u nás v České republice je poměrně široká, takže holt musíme se smířit s tím, že někdy za čas, možná někdo přijde s něčím novým a my to budeme muset zase upravovat. To se prostě stát může. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pan Gregar tady mluvil o svobodě uměleckého projevu, že mu tak nějak v ulicích Prahy chybí, pokud Vás správně parafrázuji. Budete s tím něco dělat? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Pardon, ještě jednou, promiňte. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Svoboda uměleckého projevu. To znamená, že vlastně nemůžete ani hrát na triangl pořádně, na skleničky a tak podobně. To jsou ty příklady, které tady byly jmenovány ve studiu. Budete nějakým způsobem uvolňovat právě vyhlášku? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ta vyhláška, pokud se nepletu, je připravována i se zástupci pouličních umělců, já tady teďka přesně nevím s kým to řeší paní radní Třeštíková, ale vypadly z toho nějaké drobné změny té vyhlášky, například rozšíření toho záboru, že by to nemělo být limitováno do 1,5 metrů čtverečního, ale do 2 metrů čtverečních, nejsem si úplně jistý tedy s těmi předměty, ale v zásadě tam probíhá ten dialog, takže já předpokládám, že to skutečně bude regulace taková, která bude dávat smysl, že nebude bránit reálnému pouličnímu umění v tom smyslu, který dokáže to město nějakým způsobem obohatit. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Pane Gregare, kdybyste měl říct, je Praha momentálně živým městem nebo byste si dokázal představit i trošku hlučnější dění v ulicích? 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
Tak my jsme odstartovali festival Praha žije hudbou, protože v roce 2016 vlastně, shodou okolností v době, kdy se schválila ta vyhláška, kvůli tomu, že nám přišlo, že úroveň pražský pouliční kultury není tak vysoká, jak vlastně naše město je kulturní a je to metropole, že jo, Evropy a když se podíváte do Paříže, Londýna, Bruselu prostě do všech těch velkejch hlavních měst, tak už jenom v té vyhlášce je první paragraf, kterej vždycky hovoří o tom, jak je důležitá kultura, kultura ve veřejným prostoru pro veškerý hlavní město a pro to dění. Takže v současnosti to je důvod, proč my třeba na tom festivalu musíme dělat i jako 50 záborů, protože pokud bychom, my to máme vlastně statisticky podložený, 80 % všech umělců nemůže vystupovat podle tý vyhlášky a to je velká škoda, protože většinou jsou to právě ty nejzajímavější projekty a pokud chceme pozvednout tu úroveň tý kultury, chceme motivovat profíky, aby chodili hrát do ulic, tak bychom potřebovali, aby se ta vyhláška změnila a budem moc rádi, pokud město s náma o tom, nás do toho, do diskuze nějak zapojí. 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Budeme to sledovat, každopádně. Děkuju vám za rozhovor, na shledanou. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Děkuji, na shledanou. 

Jan GREGAR, organizátor Praha žije hudbou, ředitel Nerudný fest.cz 
Na shledanou.