Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Pražská koalice si vyjasňuje společné postoje a objevují se první problémy. TOP 09 odmítala plány Pirátů týkající se bydlení a poprvé zmínila i možný rozpad koalice. Cena bydlení v hlavním městě roste, volných bytů je málo. Je řešením trestat majitele nevyužívaných bytů a co dokázalo město nebo stát udělat pro to, aby bylo bydlení dostupnější. I na to se budu ptát v dnešním Interview, přišel primátor Prahy Zdeněk Hřib. Děkujeme za to, hezký večer. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Dobrý večer. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Tak, nakonec proč jste ustoupili tlaku TOP 09 kvůli rozdílnému postoji ohledně prázdných bytů v Praze? Báli jste se trochu, že to myslí TOP 09 vážně s rozpadem koalice? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak mně nepřijde, že bychom vyloženě ustoupili. Ten problém byl o tom, že jsme chtěl objektivizovat nějakým způsobem kdo má pravdu, jestli je to tak, že prázdné byty v Praze jsou nebo nejsou a došlo k tomu, že koalice se shodla na tom, že prázdné byty v Praze problém skutečně jsou, že je to problém nejenom nové zástavby, ale i starší zástavby a že je to nutný problém k řešení a že jej chceme řešit pomocí pozitivních motivačních opatření, které budou motivovat k tomu, aby se v těch prázdných bytech skutečně bydlelo. A já musím říct, že já jsem v zásadě spokojený s tím, že díky tomu, že v těch bytech budou bydlet lidé, tak dostane Praha více peněz přes mechanismus takzvaného rozpočtového určení daní. Tedy díky tomu, že v Praze bude více přihlášených lidí, tak Praha dostane více peněz od státu a za to můžeme investovat ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Ano, k tomu se ještě dostaneme detailněji. Vy říkáte, že jste vyloženě neustoupili, tak co to tedy je, když jste měli nějaký plán, nakonec jste slyšeli kritiku TOP 09, která byla velmi hlasitá, zejména tedy z úst Jiřího Pospíšila. Chtěli jste provádět analýzu počtu prázdných bytů pomocí elektroměrů, je to tak? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Plánovali jsme provést analýzu anonymizovaných dat, ze které by vyplynulo, zdali prázdné byty v Praze problémem jsou nebo nejsou. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
A to se nelíbilo TOP 09, abychom to zjednodušili. Nakonec k té analýze dojde nebo nedojde? Předpokládám, že ne. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Nenašlo se dostatek podpory v koalici pro to, abychom mohli provést tuto anonymizovanou analýzu těch dat, která už existují, ale koalice se shodla na tom, že prázdné byty skutečně v Praze jsou, byť to není jediný problém, který je nutný řešit, který se týká bydlení. Samozřejmě základním problémem je rychlost těch stavebních řízení a odblokování, brownfieldů, spousta dalších opatření, opravy městských bytů, podpora družstevního bydlení a podobně, které děláme paralelně všechny v Praze, ale já jsem rád, že se podařilo si vyjasnit ten postoj, který ještě před pár týdny zdaleka takhle jasný nebyl. Objevovaly se hlasy, že to vůbec žádný problém není ty prázdné byty v Praze. Takže z mého pohledu ten výsledek je takový, že vyhráli teda především ti, kteří tvrdili, že prázdné byty v Praze problém jsou. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Kdyby se ty anonymizovaná data sbíraly, čeho byste tím dosáhli, jak jste to chtěli provádět, proč to třeba právě podle vás mohlo takto rozhořčit některé vaše politické kolegy nebo oponenty a nebyla to trochu nahrávka na smeč, protože to, jak to bylo popisováno úplně zpočátku, skutečně vypadalo tak, že by to mohlo vylekat majitele soukromých bytů, ačkoliv jste mluvili o anonymitě. Ale přece jenom není to úplně běžné, že by se zjišťovaly počty neobsazených bytů pomocí elektroměrů? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak, předem je nutný zdůraznit, že žádná nová data se sbírat neměla, ta data už jsou posbíraná. PRE samozřejmě, PRE Distribuce ví o každém elektroměru v Praze, protože ten elektroměr ji patří. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Ale vy jste je k něčemu chtěli využívat předpokládám? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ta data se samozřejmě využívají už dnes, využívají se pochopitelně v té anonymizované podobě a PRE Distribuce si z toho zpracovává statistiky pro vnitřní potřebu a tohle byla jenom jedna z takových statistik, která by nám řekla něco o bydlení. Samozřejmě statistiky tohoto typu se ve světě běžně používají. Ale jak říkám, nenašli jsme pro to v koalici podporu, ale jsem rád, že jsme se shodli na tom, že prázdné byty v Praze problém jsou a budeme ho skutečně řešit pomocí pozitivních opatření. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Co vyšší zdaňování u těch, kteří jaksi byty nechávají prázdné, jak moc byl vážný tenhle scénář? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak, tenhle návrh od nás nikdy nezazněl, my jsme nikdy neplánovali v Praze uvést nějakou vyšší daň nebo já jsem to rozhodně nenavrhoval, že by v Praze měla být nějaká vyšší daň na ty neobydlené byty, která by se počítala podle stavů elektroměrů. To byla řekl bych až na úrovni nějakých fake news zpráva, která vůbec nechápu jak mohla vzniknout. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Takže nic takového ani nehrozilo a v podstatě tím pádem ani nehrozí rozhodně z vaší strany. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
S ohledem na to, že Praha ani nemá žádnou pravomoc jak by něco takového mohla zavést, tak to opravdu nechápu odkud se to mohlo vzít. Ani jedna ze stran to neměla ve volebním programu pro Prahu a tudíž to není ani v koaličním programu. Takže si myslím, že je to otázka neexistujícího plánu zdanění podle elektroměrů uzavřená. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Poslechněme si, co k tomu dnešnímu jednání řekl právě Jiří Pospíšil z TOP 09. 

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/ 
Pražany, které jste zmiňovala, kteří logicky se ptají, co je komu do toho jaké mám byty, když jsem si je koupil za legálně vydělané a zdaněné peníze, tak těm tato městská rada asi odpovídá, že nebudeme šmírovat, že nebudeme dělat žádnou analýzu skrze elektroměry a také nebudeme nikoho diskriminovat, ale na druhou stranu, když vymyslíme a podaří se zástup rady o tom obhájit třeba na ministerstvu financí pozitivní pobídky, tak to je na každém občanovi, jestli je využije nebo ne. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Souhlasíte, že je to takový princip, který by měl být dodržován, že je to úplně jedno, co si, kdo s jakým majetkem jaksi jak dělá, jak s ním nakládá, jestli ho pronajímá či nikoliv? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak pan předseda Pospíšil rád používá tu konstrukci o tom šmírování a o žádné špehování ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
A teď se nebavme o šmírování, mně jde o princip toho jak mají lidé nakládat třeba s prázdnými byty? Jestli to je jejich osobní rozhodnutí? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
No, tak já za Prahu musím říct, že samozřejmě nás zajímá v Praze vyrovnaný rozpočet. My tady za městské peníze stavíme chodníky, stavíme tramvajové koleje, stavíme sloupy veřejného osvětlení a pochopitelně se za nějaké peníze v Praze na těch sloupech veřejného osvětlení, za nějaké peníze tramvaje jezdí, protože ta veřejná doprava je mohutně dotovaná z rozpočtu Prahy. A Praha ty peníze získává mechanismem, kterému se říká rozpočtové určení daní, což zjednodušeně znamená to, že stát vám dá tolik peněz, kolik ve vaší obci žije obyvatel. To znamená, pokud jsou v Praze neobydlené byty, tak je na tom bita především Praha, protože potom nemá ty peníze, které investovala už do té rozvoje té veřejné infrastruktury v tom místě, kde ty byty jako nejsou, to znamená ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Teď ale mluvíte o trošku jiné konstrukci. Já se vás ptám na úplně jednoduchou otázku, zdali akceptujete fakt, že když má někdo v soukromém vlastnictví byt a nepronajímá ho, že to je jeho svobodné rozhodnutí, které nemůže město nijak ovlivňovat. Abychom se shodli, proto se ptám. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ale my jsme se přeci shodli na tom, že budeme chtít ovlivňovat to, to jednání těch lidí, že je budeme pozitivně motivovat k tomu, nebo, že je chceme, chceme najít opatření, která budou ty lidi pozitivně motivovat k tomu, aby se v těch prázdných bytech skutečně bydlelo, to znamená ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Ale právě proto se ptám, když se nebydlí, je to podle vás záležitost každého majitele a jeho svobodného rozhodnutí? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Kdyby ten byt existoval ve vzduchoprázdnu a nemuselo k němu město postavit tu veřejnou infrastrukturu. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Lidé platí daně, abyste zase na tu infrastrukturu měli peníze, tak to je, jízdné za MHD a tak dále. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Bohužel to jízdné není, nepokrývá v žádném případě náklady na tu veřejnou dopravu, to pokrývá asi jenom z 25 %, těch 75 % právě platí město. A ty daně, ty nejdou městu, ty jdou nejprve státu a ten stát je přerozděluje. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Ano, to je z kapes lidí, na tom se shodneme. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ale to město ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Firem. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
... pokud chce hospodařit tak, aby ten rozpočet byl udržitelný, to znamená tak, aby nezkrachovalo, tak samozřejmě se musí koukat nejenom na svoji výdajovou stránku, ale také na svoji příjmovou stránku. Pro nás jako pro město ten příjem představují právě ti obyvatelé, kteří v tom městě bydlí. To znamená město bez obyvatel, které by stavělo furt dokola chodníky, po kterých nikdo nechodí, a lampy, které svítí na ty chodníky, po kterých nikdo nechodí, tak brzo zkrachuje. A o tohle se musíme samozřejmě starat, takže to je ta motivace, kterou by mělo být město vedeno k tomu, aby tlačilo na opatření, které budou motivovat lidi k tomu, aby v těch bytech, které byly postaveny a ke kterým vede ta veřejná infrastruktura, skutečně nějací lidé bydleli. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Jaký tedy bude ten váš postup, který se dotýká pozitivní motivace, jak by měla vypadat? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Těch možností je vícero, dlužno poznamenat, že žádné z nich nejsou v přímé kompetenci Prahy. Budeme muset například na ministerstvo financí a zkusit je přemluvit například k tomu, aby skutečně bylo zavedeno to, o čem se už delší dobu mluví, což je to, že družstevní bydlení, které momentálně je znevýhodněné o proti hypotékám, když si koupíte na hypotéku byt, tak potom můžete si úroky z té hypotéky vlastně odečíst ze základu daně z příjmů fyzických osob, zatímco u družstevního bydlení, kde vlastně také máte nějaké splátky, tak tam si nic odečíst nemůžete. A tohle to je návrh, který jako už není úplně nový, ale tenhle bychom asi rádi oprášili a určitým způsobem zjistili, jestli by přeci jenom nemohlo být tímhle způsobem jako zrovnoprávněno to družstevní bydlení s tou klasickou hypotékou. Další možnost, jak můžeme pozitivně motivovat, respektive jak by mohlo ministerstvo financí spíše pozitivně motivovat, je to, že by byl osvobozen ten příjem z pronájmů od daně z příjmu, to znamená, tam by došlo opět k nějaké motivaci těch lidí k tomu, aby pronajímali více ty byty a nenechávali je případně prázdné. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Kolik takových bytů podle vás může v Praze být? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Shodli jsme se na tom, že jich je dost na to, abychom to řešili. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
To znamená co, procentuálně? Mně jde o to jakým způsobem třeba, i když budete pozitivně motivovat, jak to ovlivní trh s bydlením významně? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Viděl jsem odhady některých developerů, že v těch projektech nově postavených, které jsou, je třeba až 30 % těch bytů, které vlastně zůstanou trvale neobydlené. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
To se bavíme o nových. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ale, no, ale na starší zástavbu ty statistiky dostupné nejsou. Ale myslím si, že i jakoby 30 % bytů, pokud se jich v Praze postaví už tak hodně málo, tak to je už významná ztráta, že ty byty se prostě na trh nedostanou a ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Nedostanou nebo na to lidé nemají peníze, protože, když se ještě podíváme v téhle souvislosti na výši nájmů nebo obecně cen nemovitostí v Praze, která letí vzhůru, tak jakým způsobem se jaksi dá ovlivnit tahle ta realita, že narůstá počet nabídek na spolubydlení a tak dále, garsonky v Praze jsou v podstatě pro studenty nebo pro lidi s nižším příjmem naprosto neúnosně drahé? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já bych rád zdůraznil, že ten problém toho, té krize dostupnosti bydlení je v Praze velký a my si to všichni v radě velice dobře uvědomujeme. Ten problém je tak velký, že je nutné ho řešit několika paralelními opatřeními. Ta otázka prázdných bytů je sice významná, na tom jsme se dneska na koalici shodli, ale není to rozhodně záležitost nejvýznamnější. Další významnější ještě řekl bych faktory jsou to, že musíme urychlit to stavební řízení v Praze. Na tom pracujeme už, zvýšili jsme počet systemizovaných míst, abychom měli více úředníků na zpracování těch odvolaček na magistrátu. Máme ten projekt na měření těch lhůt, těch stavebních řízení, abychom zjistili, jestli se to nezpožďuje někde na straně nějakých třetích subjektů. Řešíme opravy městských bytů, na tom dělá Adam Zábranský, náš radní pro bydlení. Hana Marvanová, radní pro podporu bydlení má už připravenou koncepci pro podporu družstevního bydlení, kterou budeme představovat. A čekáme jakmile ministerstvo pro místní rozvoj spustí ten program Výstavba, který má dát obcím možnost získat peníze na výstavbu sociálních bytů. Tak to je další záležitost, které se určitě Praha chytí a budeme ji provádět. Možná ještě ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Už jenom krátce, co Airbnb a ubytovací poplatky? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ještě bych zmínil samozřejmě zásadně odbrzdit tu výstavbu na těch brownfieldech, to je jedno z nejvýznamnějších opatření, na kterém se pracuje. A co se týče Airbnb, tak tam jsme poslali nedávno do sněmovny vyjádření k tomu zákonu, který prochází sněmovnou, který teda řeší ten problém částečně, ale ten problém se bude řešit v několika vlnách. A samozřejmě Praha podporuje to, aby byla zvýšena možnost těch poplatků a také, aby se hlavně vybíraly nějakým centralizovaným způsobem, tedy přes ty on-line platformy, aby to bylo jednodušší jak pro město, tak vlastně i pro ty pronajimatele těch bytů a nemuselo to město vybírat od každého zvlášť, když to vybere ta platforma a sumárně to pošle městu, tak je to pochopitelně mnohem jednodušší a pohodlnější. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Vy jste si také dnes vyříkávali to, že podle některých radních, někteří radní příliš mnoho cestují po světě za příliš mnoho peněz. Jak to dopadlo takovéhle dejme tomu jednání, kdy je evidentní, že se možná ani neshodnete na tom, co je hodně, co je málo. Můžeme tady připomenout cestu tří lidí do San Francisca tak, jak o tom píší Novinky.cz. Cesta tří lidí za 300 tisíc korun. Jsou to počty, které sedí, jsou správně takto uvedené? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak bohužel tady je nutné i konstatovat, že to, co je uvedeno v některých médiích, není tak úplně pravda. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
A jak to tedy bylo v tomhle konkrétním případě, abychom si to ujasnili. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Existuje nějaký maximální rámec, který je schválený třeba na tu cestu, ale reálně to čerpání bývá obvykle nižší. Tady v tomhle případě si myslím, že to bude kolem 65 tisíc na osobu. Jednalo se o cestu na konferenci do San Francisca. Podařilo se tam získat kontakt na firmu, která uvažuje o tom, že by v Praze otevřela vývojové IT centrum. Oni si vybírají z několika měst v Evropě, Praha se jim líbí, protože je to Praha, ale pochopitelně ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Tak ta cesta sama se dá jakoby obhájit, předpokládám, a pochopit. Ale ptám se na to i proto, že by mě zajímalo jak jste si třeba nastavili ty parametry a nebo jak tedy může docházet k takovým obviňováním typu, co zaznělo od náměstka primátora Spojených sil pro Prahu pana Hlubočka, který říká, že to jsou papalášské způsoby, které jsme přežili v 90. letech. "Očekával jsem, že tu už nadále nebudou. Je to až nehorázné, aby absolvovali služební cesty takového to charakteru." Tak vy nemáte jasno v tom, co je důležité, za kolik to má být peněz? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak, mám za to, že tahle cesta byla teda schválená normálně radou, ale především ti, co cestovali, tak letěli normálně economy třídou, takže nemyslím si, že tam je možné v tom vidět nějaké papalášství. Praha prostě má kontakty s městy za oceánem, máme několik partnerských měst v Americe. Nemyslím si, že správným řešením je všechny tyhle kontakty přerušit, zrušit a nikam nejezdit. My chceme v Praze rozvíjet smart city, chceme tady postavit super happy pro umělou inteligenci a nějakým způsobem tady budovat, podpořit ty inovativní odvětví v ekonomice, a to se prostě neobejde bez nějakého časného vycestování někam. Pochopitelně ty cesty musí mít nějaké výsledky, to je jasné. Nicméně shodli jsme se v radě na tom, že každá ta cesta bude schvalována na radě, protože ten mechanismus, který my jsme zdědili po předchozí politické reprezentaci, která ji také zdědila teda po předchozí, je to záležitost z roku 2013, to usnesení rady, kterým se to řídí, tak prostě bohužel nepočítala s nějakými úpravami nějakého výhledu, který se schvaloval na půl roku. To znamená tam mohlo docházet k nějakým nedorozuměním, nebo k nějakému rozporování dodatečnému. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Myslíte, že to rozporování bylo tím pádem snazší, že to bylo dopředu jasné. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
To znamená teď budeme schvalovat vlastně každou služební cestu na radě, takže myslím si, že teď už s tím problém vlastně žádný nebude. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Vy jste byl také v Tchaj-wanu, ale bylo uvedeno, že tuto cestu magistrát neplatil. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Cesta na Tchaj-wan byla na pozvání přímé tchajwanské strany a magistrát s ní měl nulové náklady. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Mimochodem kvůli tchajwanské delegaci je teď problém na ministerstvu průmyslu a obchodu, je kritizovaná ministryně Nováková, protože nechala vykázat tchajwanskou delegaci kvůli čínskému velvyslanci, který si to přál. Vy jste byl v podobné situaci, dá se říci, kdy jste jaksi jednal s oběma stranami, jak to proběhlo? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak, magistrát pořádá pravidelně novoroční setkání s diplomatickým sborem. To je záležitost, která se odehrává v reprezentativních prostorách primátorské rezidence a tradičně je tam, jsou tam zváni všichni členové diplomatického sboru. Byli tedy pozvaní s nimi nejenom velvyslanec Čínské lidové republiky, ale také diplomat tchajwanský. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Také si přál čínský velvyslanec, aby tam tchajwanský nebyl? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Také, ale já jsem samozřejmě odmítl, protože z mého pohledu je neakceptovatelné vyhazovat hosta, pokud si ho, pokud si ho pozvete. Takže tahle situace, i v téhle situaci se dá pochopitelně říct ne. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
A ten čínský velvyslanec se s tím musel smířit a normálně všechno probíhalo dál? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Čínský velvyslanec musel odejít předčasně, nevím, co ho k tomu vedlo. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Děkuji za vysvětlení. Další vážné téma a samozřejmě složité téma. Doprava v Praze i kolem Prahy. Váš kandidát na radního pro dopravu kdysi řekl, že manko v infrastruktuře je 20 miliard korun. To, co třeba sledujeme už dnes, ty opravy, které se rozběhly v Praze, už zahlazují to manko, nebo jsou to plánované akce ještě z předchozích dob? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já myslím, že to manko se nám snad daří postupně, postupně nějakým způsobem zmenšovat, ale umím počítat s tím, že to prostě ještě nějakou dobu potrvá. V Praze se do těch mostů a komunikací dlouhodobě neinvestovalo, částečně to bylo dané tím, že se stavěl nový komplex Blanka a všechny investice šly tímto směrem. Teď se dostáváme tedy k tomu, že investujeme i do oprav těch stávajících komunikací. To je prostě nutné ty mosty opravovat, jinak ty mosty spadnou. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Koordinace uzavírek má jinou podobu než v minulosti? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Už myslím, že se nám také daří v tady této oblasti být úspěšní. Je naplánovaná například oprava komunikace Nádražní, tam se nám podařilo zkoordinovat to tak, že se teda budou opravovat i ty chodníky, sítě, most Zlíchovský a všechno jakoby dohromady. Takže by tam skutečně mělo dojít k tomu, že se to bude dělat jakoby logicky tak, jak by člověk čekal, tedy více akcí na jednom místě najednou. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Máte nějaké novější informace, konkrétnější informace, které se dotýkají auditu mostu, protože poté, co byl třeba obviněn také architekt lávky, která spadla, se to téma znovu dostalo jaksi na povrch a do centra pozornosti. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak probíhají zkoušky těch mostních konstrukcí, které v Praze máme. Ty, které byly, které jsou vytipované jako nejproblematičtější, to znamená ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Množí se počet těch problematických? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
No, tak snažíme se především zjistit jak na tom přesně jsou, to znamená ta diagnostika teď dobíhá například u Hlávkova mostu, zkoušky jsou také na mostu Legií, ale zároveň také se ty mosty už paralelně opravují. Takže už teď probíhá oprava mostu, Barrandovského mostu, eventuálně také chystáme stavbu nových mostů, to znamená máme teď projektanta, soutěžíme na, nebo vybíráme, budeme schvalovat zadání toho projektu na Dvorecký most a eventuálně na lávku mezi Holešovicemi a Karlínem, která má takový hezký název Holka. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Co by měla být nejzásadnější investice třeba právě v oblasti dopravy nebo nějaký hotový projekt, který byste si přál, aby po vás zůstal, protože na příkladu tunelu Blanka bych uvedla, že sice byl předražený, ale jaksi posloužil evidentně i dopravnímu řešení a nakonec se jejím otevření chlubili i nástupci těch, kteří byli kritizováni. Tak, co máte v plánu vy? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já si myslím, že tím největším investičním projektem, který teď město připravuje a který je, já bych nechtěl říkat na spadnutí, spíš možná na vrtnutí ... 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Já bych asi v této souvislosti neříkala. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak je to metro D, kde tedy jsme už schválili i na zastupitelstvu takzvanou iniciální dohodu, která nám umožní vykoupit ty další pozemky, uzavřít dohody s vlastníky a začít skutečně s geologickým průzkumem pro metro D, což je tedy už skutečně zahájení té stavby. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Na konec vašeho volebního období to může vypadat jak? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ke konci mého volebního období to bude vypadat tak, že ta stavba ještě bohužel dokončena nebude. To je prostě dané tím v jakém stavu jsme to podědili, ale myslím si, že toto je skutečně to největší, co tady bude v Praze zahájeno. Potom je tady samozřejmě městský okruh, tam probíhají určité úpravy té dokumentace pro územní rozhodnutí, která se připravuje. Ty úpravy cílí na to, aby ta silnice více zapadla do toho městského prostředí, aby tam nebyly zbytečně velké rampy, nebylo bráněno prostupnosti terénu, byť se to dostalo pod zem, tedy do tunelu. Paradoxně ty úpravy některé vedou i k tomu, že ta záležitost bude levnější. Takže to si myslím, že je druhá záležitost v pořadí, ale tam skutečně je nezbytné, aby se stát podílel na financování toho městského okruhu tak, jako to dělá v Brně. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
To jste mimochodem chtěli i v souvislosti s tím nápadem postavit vládní čtvrť v Letňanech, ta ale vypadá, že úplně jen tak snadno nevznikne. Takže počítáte stále s tou podporou státu, co se týče městského okruhu, nebo máte nějakou záruku? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Co se týče obecně té otázky zástavby v Letňanech, tam je naše pozice stále stejná, my pochopitelně požadujeme to, aby ta zástavba dávala smysl pro město, nejenom pro stát. To znamená nechceme vyrobit žádné úřednické gheto a proběhly schůzky s občany v Letňanech, kde tedy všechny tři ty dotčené městské části uspořádaly jednání s občany. Byla tam zástupkyně generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a vyplynulo z toho, že ti občané skutečně v té severní části města vnímají tu velkou zanedbanost především, co se týče té dopravní infrastruktury. Tam prostě není ani vnější, vlastně ani vnitřní okruh v té severovýchodní části a to je záležitost, kterou je nutné vyřešit prioritně, protože ta nová zástava by pochopitelně tam přivedla další dopravu a toto území teď už nesnese. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Čím dál větším a horším problémem v Praze je parkování. Týká se vás to jako primátora, nebo ne? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak, já bydlím na Praze 11, parkuju v garáži tam, která tam existuje jako veřejná, mám to pronajatý, prostě parkovací místo v garáži. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Tak to máte poměrně výhodu. A víte asi na co narážím, protože od počátku vzniku těch parkovacích zón i v centru Prahy nebo i v tom širším centru všichni slibovali větší počet parkovišť, ale když se podíváme na ten poměr, tak evidentně jich tolik nepřibylo. Proč si myslíte, že ta situace zašla tak daleko, že dnes i už majitelé karet pro parkování a obyvatelé dejme tomu těch ulic a míst v podstatě přijíždějí domů a nemají kde zaparkovat, i když za to místo platí, a pak dostávají pokuty od městské policie, která je v tomto ohledu velmi aktivní. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Co se týče řešení toho problému parkování, tak byla zřízena komise pro parkování a já čekám, že přijde co nevidět s nějakými konkrétními výsledky a návrhy jakým způsobem to řešit. Samozřejmě my nečekáme jenom na to, co vypadne z té komise. Víme, že nějaké problémy mají řešení zcela nevinné, je prostě potřeba stavět více P+R parkovišť a na tom pracujeme. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
A v těch městských zónách, když se podíváme dejme tomu na Vinohrady, Vršovice a tak dále, tam, kde ty zóny třeba už jsou a tam, kde nejsou, se také parkovat nedá. Myslíte si, že by se třeba nedalo upustit od přehnaných kontrol nebo od těch zón jako takových? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
To je ta záležitost, na kterou má přinést návrh ta komise pro parkování pochopitelně. Já vím, že třeba, když živnostník pochopitelně jede ke svému zákazníkovi ve městě, tak musí zaparkovat na té městské zóně, na té modré zóně samozřejmě může, musí to ale zaplatit tu cenu samozřejmě toho parkovného promítne do ceny té služby zákazníkovi. Takže ta modrá zóna vede ke zdražení té služby, což není její jako účel. Takže tady určitě čekám, že komise pro parkování přijde s nějakým konkrétním návrhem jak to vyřešit. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
Říká primátor Prahy Zdeněk Hřib, který přišel do dnešního Interview. Já vám za to děkuju a na shledanou. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Děkuji a na shledanou. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
A za malou chvíli začínají Události, přesně v 19 hodin, tak se na ně podívejte a hezký večer.