Jan BUMBA, moderátor 
Pořídit si nový byt v Praze je pro člověka s běžným příjmem prakticky nemožné. Třeba učitelé nebo zdravotní sestry jsou z trhu s bydlením v hlavním městě v podstatě vyloučeni. Otázka dostupnosti bydlení se logicky stává velkým politickým tématem a zdá se, že právě v souvislosti s bydlením došlo k zatím nejvážnější roztržce stran, které utvořily po podzimních volbách koalici. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil to dokonce označil za krizi koalice a zásadní ideový spor. Jak vážné to je, dobrý poslech přeje Jan Bumba. Naším hostem je primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z České pirátské strany, dobrý den. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Dobrý den. 

Jan BUMBA, moderátor 
Jak byste pane primátore popsal to, co se odehrálo mezi vámi a dalšími členy koalice, je to koaliční krize? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já si myslím, že jde v zásadě o jakési nedorozumění a samozřejmě mě mrzí, že někdo aniž by si ověřil předtím, jak se věci skutečně mají, tak místo, aby prostě zvedl telefon, tak začaly se pořádat prostě tiskové konference a samozřejmě mě mrzí i to, že Česká Pirátská strana je poškozována jakýmisi absurdními prohlášeními o komunistech a šmírování, což samozřejmě žádná pravda rozhodně není. 

Jan BUMBA, moderátor 
Už jste spolu přímo jednali s koaličními partnery, abyste si to vyjasnili? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Jednání je naplánováno na pátek, takže předpokládám, že tam si to nedorozumění vyjasníme. 

Jan BUMBA, moderátor 
Kde vidíte to nedorozumění, kde došlo k jakému nepochopení nebo špatnému pochopení? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já, abych pravdu řekl, vlastně nevím. To se asi musíte zeptat těch, kteří šíří taková slova, jako šmírování nebo jakési absurdní návrhy na to, že by se snad měla v Praze zavádět nějaká daň, která se bude vyhodnocovat podle elektroměrů. Nic takového já jsem nikdy nenavrhnul, takže to se musíte zeptat těch, kdo tyhle informace šíří, kde to vzali. 

Jan BUMBA, moderátor 
Zkusme to prosím tedy vzít podle toho, co aspoň zaznělo ve veřejném prostoru. Jiří Pospíšil, který vede TOP 09, řekl, že pro jeho stranu je nepřípustné, aby vedení Prahy zasahovalo do soukromého vlastnictví. Nemáte obavy, že slova o tom, že by se podle elektroměrů zjišťovalo, zda je byt prázdný, nebo využívaný, můžou vypadat jako zásah do soukromého vlastnictví? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já si myslím, že tady je důležité, abychom řídili město na základě skutečných dat a nikoliv na základě dojmů a ten problém, který tady máme, je zcela objektivně krize dostupnosti bydlení v Praze. To, že základním problémem je to, že se v Praze málo staví, je nepochybné. Nicméně ten problém je mnohem větší než jen toto. V Evropě existují i další metropole, ve kterých se staví dostatečně, a přesto mají obdobný problém. To znamená představa, že se to vyřeší prostě jenom tím, že se bude rychleji stavět, což je samozřejmě zásadní, ale není to jediný způsob, jak se to má řešit, proto se té krizi dostupnosti bydlení věnujou asi 4 radní v Praze celkem, protože ten problém je prostě příliš velký a je nutné jej řešit paralélně na více úrovních. Jedna z těchto úrovní je to, co zaznívá v tom veřejném prostoru poměrně pravidelně, je to, že vlastně ta vyšší výstavba nepomůže, protože ty byty jsou skupovány jenom jako investiční a vlastně nejsou stejně dostupné na trhu, takže vyšší výstavba vlastně nepovede ke zvýšení dostupnosti toho bydlení. No a potom je tady samozřejmě druhá skupina, která tvrdí, že to vlastně žádnej problém vůbec není a já říkám především to, že já nemám dostatek věrohodných údajů k tomu, abych posoudil, zda-li to pravda je, nebo není, a proto musíme tyto informace nějakou jednoduchou cestou ověřit. 

Jan BUMBA, moderátor 
Znamená to tedy, že nadále vy sám trváte na tom, aby se takovýmto způsobem přes elektroměry zjišťovalo, jak je ten byt využívány? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
My nechceme zjišťovat, jak je který konkrétní byt využívaný. Mně jde o analýzu, anonymizovanou statistiku, která řekne, že v lokalitě xy je tolik a tolik bytů nevyužívaných a v lokalitě xy jiné je to zase jinak a ještě ideálně tedy i s tím, že by tam byl nějaký historický řez, to znamená, že před 10 lety, pokud ta data tedy jsou dostupná, tak to vypadalo takhle. A pomocí tady těchto informací můžeme tedy identifikovat povahu toho problému a tedy hlavně vlastně to, jestli to reálně problém vůbec v Praze je. 

Jan BUMBA, moderátor 
Toho co se napsalo třeba na Aktuálně.Cz to vypadalo, že už někdo začal jednat se společností Pre o tom, jak by šlo tedy toto zjišťování provést, už to je v nějaké fázi, nebo zatím jste to nechal být? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Momentálně je to ve fázi toho, že se připravují obrysy té analýzy, to znamená vlastně to zadání, to znamená vymezení toho, jak podrobná by ta analýza vlastně měla nebo mohla být, protože je tady samozřejmě omezení toho, že PREdistribuce pochopitelně nemůže poskytnout data za jednotlivé elektroměry nebo dokonce podle mě ani za jednotlivé domy, to by bylo jednoznačně problematické i z hlediska GDPR a i dalších zákonů, takže tady je nutné najít tu správnou hranici mezitím, mezi tou příliš velkou a příliš malou podrobností té analýzy a to je jednoznačně odborná otázka, na kterou by měl najít odpověď i tedy Institut plánování a rozvoje. Stejně tak je nutné posoudit, zda-li je, nebo není možné udělat i ten historický řez, to znamená, abychom se podívali vlastně, jak se ta data vyvíjela v tom historickém nějakém rozměru a tohle to je záležitost, která by měla vést k tomu, že vznikne takzvaný tisk do rady, to znamená dokument, který následně by městská rada měla schválit jako to oficiální zadání té analýzy a na základě tohoto schválení by měla být ta analýza zpracována. 

Jan BUMBA, moderátor 
Není ovšem možné, že ten záměr provést tu analýzu zahyne hned v zárodku kvůli tomu, ne jen co říkal Jiří Pospíšil, ale třeba i Jan Čižinský z Prahy sobě, který je také vaším koaličním partnerem, tak ten řekl, že budu citovat, šmírování a elektroměry jsou nesmysly, aspoň tak ho citoval server Novinky.cz. Není možné tedy, že už ten samotný záměr, který jste teď popsal, narazí hned teď u koaličních partnerů? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak šmírování samozřejmě je nesmysl i z mého pohledu, vyměřování jakési daně, co jsem nějak zaslechl, že tady panuje nějaká takováhle obava. Podle elektroměrů je podle mě je také nesmysl, já si tom nedokážu jako představit, jak by to v praxi fungovalo, ale co určitě nesmysl není, je datová analýza dat, které vznikly za provozu města a jejich využití k lepší správě města. 

Jan BUMBA, moderátor 
A co pane primátore s těmi daty, která byste získali, co byste s nimi potom dělali vlastně? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
No, tak vyhodnotíme z nich to, zda-li to problém je, nebo není. To je ten zásadní, to je ten zásadní fakt, kterými teďka v tuto chvíli nevíme. Je tady prostě skupina lidí, která tvrdí, že to problém je. Druhá skupina lidí tvrdí, že to problém není a přijde mi samozřejmě zásadní, že město musí být řízeno na základě nikoliv dojmů ale objektivních dat, takže především je to o tom, že zjistíme, jestli to problém je, nebo není. Za druhé zjistíme z těch dat a to je právě otázka jejich podrobnosti, jaká je vlastně povaha toho problému, protože je jasné, že v případě, že bychom zjistili, že je to problém třeba jenom novostaveb, tak zcela logicky se k tomu budeme muset postavit jinak, než pokud zjistíme, že ten problém je problémem i starší zástavby a k tomu, ale potřebujeme skutečně objektivní data, abychom věděli, jak na tom to město je. Je jasné, že každý, když dělá nějaké velké životní rozhodnutí, tak pochopitelně si zjišťuje nějaké informace o tom, jak to vlastně je, jestli toho jeho rozhodnutí dává, nebo nedává smysl. 

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem dnešního Interview je primátor hlavního města Praha Zdeněk Hřib z České pirátské strany. Jak vy se pane primátore díváte na tu možnost, že majitelé těch bytů, které tedy jsou nevyužívány, které jsou nazvěme je třeba investiční, by z těchto bytů, které tedy nemají k trvalému bydlení, platili nějakou vyšší daň z nemovitosti? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já tedy nevím, odkud se to přesně vzalo ta idea. 

Jan BUMBA, moderátor 
Ale vzalo, není to pro vás žádná novinka. Je to jedna z těch věcí, které se objevují teď. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak je nutné si přiznat to, že nejsme úplně první město na planetě, které řeší krizi dostupnosti bydlení. Tím problémem, který vyplývá částečně i prostě ze zvýšené urbanizace, to znamená z faktu, že se lidé stěhují do měst, tak ten problém tady prostě objektivně existuje ve více metropolích různě na světě. V roce 1950 žilo ve městech zhruba třetina obyvatelstva planety, v roce 2050 má ve městech žít zhruba dvě třetiny obyvatel planety. To znamená, my jsme v tuto chvíli v takovém uprostřed takové větší změny, která samozřejmě měst velice významně dotýká. Co se týče toho, jakým způsobem by se mělo postupovat potom, co se udělá ta analýza, tak to bude skutečně záležet na tom, jaká bude ta povaha toho problému, ale obecně si myslím, že bychom měli se především podívat do zahraničí, jak tam řešili obdobný problém a samozřejmě i s jakým výsledkem, no a podle toho se potom můžeme odpíchnout. 

Jan BUMBA, moderátor 
Je to tedy přípustná možnost, když by třeba ty zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že někde se to osvědčilo, tak pro vás osobně jako primátora by to byla přípustná možnost, aby se platila vyšší daň z nemovitosti u těch bytů, které si někdo pořídil takzvaně na investici? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak je nutné si především uvědomit, že Praha nemá žádné pravomoce v tuto chvíli, jak zavádět jakoukoliv vyšší daň z nemovitosti na neobývané byty, takže ta otázka vlastně v tuto chvíli jako nedává pro mě smysl jo. Vy se mě ptáte teď na otázku, v případě, že zjistím, zda-li existuje problém, o kterém teď já nevím, jestli existuje, tak zda-li ho budu řešit způsobem, ke kterému nemám žádné pravomoce. A jako z mého hlediska tahle otázka jako bohužel nedává smysl. 

Jan BUMBA, moderátor 
Takže, když se znovu zeptám, jestli vy sám byste byl pro, nebo proti, tak o tom prostě neuvažujete, protože ještě nemáte ta data v ruce? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Musíme zjistit skutečnou povahu toho problému, to co se nabízí, je použít data, která už jsou sebraná, která má už městská, městem spoluvlastněná společnost ve svých databázích, dělá z nich mnoho analýz a toto jedna z těch analýz, která by měla být provedena z těch dat, která už jsou sebraná, ta data nemají opustit vůbec tu městskou nebo městem spoluvlastněnou společnost, mají se prostě zpracovat podle metodiky, která bude jasně říkat, jakým postupem se pozná prázdnej byt nebo, nebo používanej byt a zároveň vymezí tu podrobnost analýzy, potažmo ten historický řez. 

Jan BUMBA, moderátor 
Tak, když byste zjistili, že tady opravdu je velké množství nevyužívaných bytů, tak vy jako primátor šel byste na nějaké ministerstvo se ptát, jakým způsobem by bylo možné třeba ty byty nějak zdanit? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Určitě je nutné si přiznat, že těch nástrojů, který Praha má v dnešní proto, kdybychom zjistili, že to problém skutečně je, tak pro řešení toho problému vlastně Praha moc nástrojů nemá. To znamená, bylo by to určitě o nějaké změně legislativy, v tuto chvíli není možný teda přesně říct jaké, ale přestože Praha má takzvanou legislativní iniciativu, to znamená zastupitelstvo hlavního města Prahy může poslat do sněmovny nějakou novelu, tak ta realita je mnohem komplikovanější. Praha prostě nemá hlasy v parlamentu jako město, kterými by mohla zajistit schválení takového návrhu a dokonce vlastně ani dát ten návrh na program schůze Poslanecké sněmovny. To znamená, je nutné ten postup primárně koordinovat s exekutivou, to znamená s ministerstvy, případně proto získávat někde nějakou další podporu, což je především otázka toho, jaké by to opatření vlastně mělo vůbec být. 

Jan BUMBA, moderátor 
Ale to teda jestli správně chápu, je ještě dost daleko ta úvaha, jaké to opatření by mělo být? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ano, to je tak o dva kroky dál vlastně, teď nám jde o to, abychom zjistili jasná data, která potřebujeme pro řízení města na základě reálných údajů nikoliv dojmů. 

Jan BUMBA, moderátor 
Co dalšího pane primátore kromě toho možného zjišťování obsazenosti přes elektroměry Praha chystá v oblasti bydlení? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Těch aktivit je opravdu hodně, samozřejmě zásadní je urychlení toho rozhodování ve stavebním územním řízení. Přijali jsme, navýšili jsme počet systemizovaných míst na magistrátu, tak aby bylo možné přijmout více úředníků, které, kteří vyřizují ty odvolání na magistrátu, takže tím by mělo dojít ke zrychlení. Další záležitostí je samozřejmě otázka novelizace té legislativy, která se týká tady té oblasti, tady jsme se vyjádřili například to, jak Praha vidí ten návrh, který momentálně představilo ministerstvo pro místní rozvoj, a který byl zpracován ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Další záležitostí, která je pro Prahu samozřejmě zásadní, je odblokování těch takzvaných bronwnfieldů, to jsou bývalé průmyslové areály v řekněme širším centru města, tam je možné provádět další rezidenční výstavbu a jde o poměrně velké areály, takže to je další zásadní faktor, který by měl přijít zpět ke zvýšení nabídky. Potom jsou to opatření, které mají možná úlohu o něco menší, ale já bych je rozhodně nebagatelizoval. Je to podpora toho družstevního bydlení, to znamená to, že město má najít nějaké pozemky, které v Praze jsou a vlastní je město a případně je nabídnout k tomu, aby na nich třeba vznikla nějaká družstevní výstavba. Další záležitostí, kterou řešíme, jsou pochopitelně městské byty, město má nyní byty, ne úplně dobře je ten bytový fond využívá, ne všechny byty jsou opravené. To znamená, tady se soustředíme primárně na opravu těch bytů a pochopitelně změnu té politiky bytové, to znamená těch pravidel na základě, kterých jsou přidělovány ty byty. Máme takovou vizi. 

Jan BUMBA, moderátor 
Pardon, pardon, že vám do toho skočím, co se týká opravování těch městských bytů, tak na Aktuálně.cz jste mluvil třeba o hotelu na Opatově, jak dlouho to může trvat, než se opraví nějaké takové větší množství městských bytů? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Předpokládám, že tu opravu bychom měli zvládnout ještě v rámci tohoto volebního období. Jedná se o rekonstrukci, nejedná se o stavbu nové budovy, takže ten proces je pochopitelně podstatně jednodušší, proto také tohle vidím jako záležitost, která se dá zrealizovat rychle. 

Jan BUMBA, moderátor 
Takových bytů může být celkem kolik, které teď jsou neobyvatelné, vy je opravíte, a pak budou k dispozici, řádově kolik to může být bytů? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Mělo by se jednat o necelých 2 tisíce bytů, které město vlastní a momentálně nejsou úplně dobře využívány, radní pro bydlení Adam Zábranský nyní zjišťuje, jaký je skutečný stav těch bytů, které nevlastní přímo magistrát, ale vlastní je městské části. V tom není úplně přehled na té řekněme z magistrátní úrovně, protože prostě je to majetek svěřený městským částem, které se o to mají starat, takže přehled mají ty městské části a je nutné od nich ty informace nejprve získat. 

Jan BUMBA, moderátor 
Podle jakého klíče by se rozdělovaly ty byty, které tedy jsou v majetku města, byly by opraveny a teď kdo by v nich mohl bydlet? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
V zásadě v Praze existuje už dokument, který se jmenuje Bytová politika hlavního města Prahy, zásadní problém tedy není v tom, že by ta pravidla neexistovala, problém je spíš v tom, že nejsou ty byty, takže není reálné uspokojit příliš velký počet těch žadatelů, nicméně to co máme stanovené jako zásadní priority teď na první půlrok je, že chceme vyřešit to bezdomovectví rodin s dětmi, to znamená dostat z ubytoven rodiny s dětmi, protože to prostředí má významný vliv třeba i na prospěch toho dítěte ve škole a pochopitelně nechceme tady vyrábět nějaký sociální problém, který je možné poměrně snadno řešit. 

Jan BUMBA, moderátor 
Dá se to, pardon, že vám do toho skočím, ale dá se to nějak objektivizovat ta kritéria pro přidělování těch bytů? Jistě víte, kam mířím, jestli je možné nějak vyloučit nějakou protekci nebo nějaké spekulace? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Určitě ano na těch úpravách těch kritérií se trvale pracuje, jedna úprava už byla provedena, další skupinou, které se týkají ty byty, jsou například senioři, potom jsou to samozřejmě ty profese, které jsou pro město zásadní, jako jsou například učitelé, kteří prostě za stávajících okolností, když teda ve sněmovně probíhá ten spor o tom, zda-li jim přidat, nebo nepřidat a momentálně se sněmovna přiklonila k tomu učitelům nepřidávat, bohužel Praha tedy to řeší po své ose, kdy chceme učitelům přidat z rozpočtu Prahy, nějak doplnit ten deficit, který vláda slíbila, nakonec nesplnila, ale zásadní položkou pochopitelně v rozpočtu každého obyvatele Prahy je momentálně to bydlení, pokud tedy nebydlíte ve vlastním už. 

Jan BUMBA, moderátor 
To znamená, že by s to rozdělovalo podle profesí? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Těch skupin, kterým se má přidělovat nebo, který jsou, u kterých může dojít k přidělení toho městského bytu, tak těch je několik. Obecně jde tedy o seniory, osoby v té sociální nouzi, což jsou například ty rodiny s dětmi. Potom jsou ty vybrané profese a to si myslím, že jsou ty 3 základní skupiny, o kterých se bavíme. 

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem dnešního Interview je primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z České pirátské strany. Kromě bydlení a případně dopravy jste si zatím našel čas, abyste třeba oslovil cestující v MHD v den výročí vstupu do NATO, vyslovil jste taky pro změnu smlouvy s Pekingem v té části, která je zaměřená proti Taj-wanu. Jak důležité pro vás jsou takovéto symboly? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak co se týče hlášení v metru, tak jednalo se o dvacáté výročí vstupu České republiky do NATO, díky tomu, že jsme dnes v NATO, nejsme až tak vyhledávanou turistickou destinací pro zbloudilé ruské výsadkáře, jak se tomu stalo například na Krymu, takže já si myslím, že je dobré si připomenout i takovéto výročí, díky kterým tady máme liberální demokracii a můžeme svobodně projevovat názory a myslím, že je dobré si to ještě chvíli užít, než dokud nám to tedy vydrží. Co se týče té smlouvy s mezi Prahou a Pekingem, tak tam se jedná především o to, že to ustanovení o politice jedné Číny nemá prostě co dělat vůbec v partnerské dohodě mezi dvěma městy. V jiných smlouvách s městy Praha tuto klauzuli žádnou nemá, ostatně ani Peking ve smlouvách s jinými městy tuto klauzuli nemá, takže vůbec nevidím důvod, proč by to mělo být zrovna ve smlouvě mezi Pekingem a Prahou. 

Jan BUMBA, moderátor 
Neozval se vám někdo, že se zaměřujete na takováhle velká gesta, místo toho, abyste se víc soustředil právě na dostupnost bydlení nebo do budování silnic? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Ve skutečnosti drtivou většinu agendy hlavního města Prahy tvoří otázky spojené s investicemi do dopravní infrastruktury a řešení krize dostupnosti bydlení. Například teď jsme nedávno schválili na zastupitelstvu uzavření toho takzvaného, té takzvané iniciální dohody, což je zásadní krok proto, aby se začalo stavět metro D, respektive, aby mohl být zahájen geologický průzkum už toho metra, to znamená, aby se už skutečně koplo do země ve věci tady téhle velké infrastrukturní stavby. Pochopitelně opravujeme mosty, stavíme P+R parkoviště, já se snažím sehnat peníze pro ten městský okruh, tlačit na stát, aby sestavil vnější okruh, to všechno děláme, ale pochopitelně některé kroky prostě získávají tu mediální pozornost dá se říct i trošku nezaslouženě na úkor tady těhle záležitostí. 

Jan BUMBA, moderátor 
Já jsem to myslel tak, jestli třeba někdo vám nevyčítal, že děláte takováhle v uvozovkách sluníčkářská gesta a že vám to ubírá čas, zatím ne? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já si myslím, že to času neubírá, členy městské rady. 

Jan BUMBA, moderátor 
No ne, jestli vám to někdo řekl, jestli se vám někdo ozval v tomhle duchu? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tyhle hlasy objevují, ale já myslím, že je nutné si uvědomit, že člen, že městská ráda má 11 lidí, primátor má v gesci zahraniční vztahy, takže se věnuje mimo jiné zahraničním vztahu. Náměstek pro dopravu má na starosti dopravu, to je Adam Scheinherr z Prahy sobě. Ten zajišťuje to, abychom stavěli ty tramvajové koleje, metro D, P+R parkoviště, komunikuje se Správou železniční dopravní cesty ohledně dráhy na letiště, takže a na proti tomu Petr Hlaváček náměstek pro územní rozvoj za Spojené síly pro Prahu zase řeší otázky například spojené s tou krizí dostupnosti bydlení podobně jako radní pro bydlení Adam Zábranský za Piráty. Takže každý v městské radě dělá to, k čemu je gesčně příslušný, primátor má zahraniční vztahy, takže se věnuji i otázkám partnerských smluv s ostatními městy. 

Jan BUMBA, moderátor 
To vstřícné gesto vůči Taj-wanu plus třeba to, že magistrát už se zase tváří přátelsky vůči tibetské exilové vládě, nemůže si to někdo přebrat tak, že primátor Hřib má něco proti Pekingu? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Tak ohledně té tibetské vlajky je dobré si zdůraznit, že tibetská vlajka se na radnici vyvěšovala dlouhodobě. Myslím si, že už i předtím než byli Piráti vůbec založeni a skutečnost, že se poslední 4 roky nevyvěšovala, byla spíše tou zvláštní výjimkou, po které bychom se měli ptát, čím byla vlastně motivována. Z mého pohledu šlo pravděpodobně o to, že předchozí vedení Prahy mělo představu, že získá do pražské zoo pandu, nicméně žádná panda nedorazila, takže myslím si, že tím je zjevné, že prostě tenhle směr úspěšný nebyl. 

Jan BUMBA, moderátor 
A že by to bylo motivováno tím, že byste vy sám měl něco proti Číně nebo proti Pekingu, to vylučujete? 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Já myslím, že to v zásadě není otázka, která je nějak na pořadu dne, prostě co se týče otázek spojených s lidskými právy, tam je ten, tam je stanovisko České pirátské strany naprosto jednoznačné, porušování lidských práv není přípustné. Takže já myslím, že to není skutečně otázka tady toho typu. 

Jan BUMBA, moderátor 
Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z České pirátské strany byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, na shledanou. 

Zdeněk HŘIB, primátor hlavního města Prahy /Piráti/ 
Děkuji a na shledanou.