Emma SMETANA, moderátorka 
Má město kontrolovat obsazenost bytů tím, že bude sledovat elektroměry a má případně zvýšit daň z nemovitosti majitelů prázdných bytů? Proti tomuto nápadu pirátského primátora Zdeňka Hřiba v Praze protestuje TOP 09. Zástupci pražské koalice by se k tématu měli sejít koncem tohoto týdne nebo začátkem toho příštího. Ve studiu DVTV se sešli už dnes. Vítám Adama Zábranského, zastupitele hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu, dobrý den. 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Dobrý den. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Radního pro majetek za TOP 09 Jana Chabra. 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
Dobrý den. 

Emma SMETANA, moderátorka 
A zastupitele Praha sobě předsedu výboru pro bydlení Pavla Zelenku. Vítejte. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Dobrý den. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Budou se v Praze sledovat lidi pomocí elektroměrů? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Tak, to bych asi měl odpovědět já. Já to na začátek musím rozporovat. Tady tu tezi, protože nikdo to niky ani nezamýšlel. Město nebo naším záměrem je získat statistický přehled o tom, kolik je v Praze prázdných bytů, protože mnozí lidé říkají, že velký počet prázdných bytů je jednou z příčin nedostupnosti bydlení v Praze. 

Emma SMETANA, moderátorka 
A shodou okolností jste to ale chtěli dělat měřením elektroměrů. 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Tak, já to upřesním. Predistribuce je distributorská společnost, která distribuuje elektřinu v Praze. A ta samozřejmě má data z elektroměrů po jednotlivých bytech. Nikdo se ale nikdy nebavil o tom, že tady ta data by město chtělo získat. Na straně predistribuce může proběhnout nějaká anonymizace a zpracování těch dat tak, aby výsledkem byl údaj typu ,že v nějakém katastrálním území je zhruba 10 % bytů, které mají extrémně nízkou spotřebu elektřiny a až tato data předat Praze. Takže Praha by vůbec neměla mít informace o tom, kolik konkrétní byt, jakou má spotřebu elektřiny, ani to nikdo nezamýšlel a ostatně ani ta predistribuce by tato data nemohla předat nikomu. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Takže, jak přesně budete zjišťovat, kde ty prázdné byty jsou a které to jsou? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
To právě nikdo nechce. My chceme mít údaj, kolik je v Praze prázdných bytů. A to je předmětem té analýzy. Předmětem té analýzy není zjistit, jaké konkrétní byty mají jakou spotřebu elektřiny a ta data, která, ta statistická data, která by město mělo získat, chceme využít pouze k tomu účelu, abychom zjistili, kolik těch prázdných bytů v Praze je a k ničemu dalšímu. To od počátku je vlastně smyslem tohoto projektu. My jsme rozhodně nenavrhovali, že údaje z elektroměrů by měly sloužit k navrhování nějaké daně. To je nesmysl, je to nějaké nedorozumění. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Ta daň už existuje, ale ke zvyšování té daně. O tom jste se tady vůbec nebavili? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Daň z prázdných bytů neexistuje a o tom jsme se nikdy nebavili. Tam akorát došlo k nedorozumění, že někdo si myslel, že chceme data z elektroměrů používat ke stanovování nějaké daně, což je nesmysl, to nikdo nechtěl takhle. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Čili ten nápad o té vyšší dani pro majitele prázdných nemovitostí nikdy nezazněl? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Z naší strany to nepadlo. Pan primátor v rozhovoru řekl, že daň z prázdných bytů je jedno z řešení, které používají některá zahraniční města. Nicméně my jsme nikdy neřekli, že to je to, co budem navrhovat a to bylo další nedorozumění. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Nemůže to někdo chápat tak, že to přinejmenším zvažujete? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
My v současnosti nezvažujeme nic. My chceme mít ta data, abychom se o tom problému mohli začít bavit nějak kvalifikovaně, protože dneska on to říká i pan náměstek Hlaváček, že je tu jedna skupina lidí, která říká v Praze je velké množství prázdných bytů a je to problém, protože jsou skupovány třeba za investičními účely a nikdo tam reálně nebydlí. Pak je tu druhá skupina lidí, která říká,že to vůbec problém není. A my v současnosti nevíme, protože ta data neexistují, tak nevíme, jestli to opravdu problém je nebo ne. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pane Zelenko, jak se na tenhle nápad díváte vy? 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
No, já bych především tu debatu odideologizoval. My tady máme v Praze problém s bydlením, nemáme tady problém s tím, jestli je nějaké řešení pravicové nebo levicové. Máme tady prostě problém, že na trhu není dostatek volných bytů. Lépe řečeno, ten nedostatek se neustále zmenšuje a rostou nám náklady na bydlení a ten problém se týká úplně všech obyvatel města. 

Emma SMETANA, moderátorka 
To jistě, to je obecný problém a já se ptám, jestli vám připadá správné řešit i pomocí dat z elektroměrů, kolik je v Praze prázdných bytů. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
No, mě především připadá správné koukat se na jako celý komplex těch opatření, na všechna opatření, která chystáme. 

Emma SMETANA, moderátorka 
To chápu, že je velmi politická odpověď, která ale úplně se jaksi nevztahuje na mou otázku. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Dobře. Myslím si, že město má mít nějaký základní statistický přehled o tom, kolik je ve městě nevyužitých prostor. Protože stavět ve městě je drahé, je to náročné časově a prostor ve městě je vzácná komodita. Město ze své podstaty má funkci regulační, reguluje, kde se smí stavět, co se smí stavět. To je princip města a pokud by nějaké obrovské kapacity bytů a to říkám úplně hypoteticky, byly ve městě dlouhodobě volné, tak se nad tím jako společnost musíme zamyslet. Ale my nemáme tahle ta data a chci říct, myslím si, že rozumím tomu, co k tomu Piráty vedlo, byť mě mrzí, že třeba ten postup úplně nekonzultovali předem, ale jsou tady studie například od Arniky, které tvrdí, že až 50 % bytů v tom novém, v nových developmentech jsou investiční byty, to znamená zaplacené třeba hotově jednou splátkou a neobsazované, což při té nízké výstavbě, která dneska činí, já nevím, nějakých zhruba necelých 5 tisíc dokončených bytů, tak pokud by půlka z toho na ten trh vůbec nešla, tak je to minimálně na zváženou. 

Emma SMETANA, moderátorka 
K tomu se dostaneme. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
A chci říct ale , že ta čísla jsou nepodložená. My nemáme žádnou dobrou statistiku a rozumím tomu, že by Piráti chtěli vlastně tenhle ten problém jakoby jednou pro vždy rozetnout. Byť ta čísla skutečně jsou alarmující a nebo vlastně jsou i relevantní a nebudem se tím problémem dále zabývat. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Jak se to vlastně stalo, že nikdo neví, kolik je v Praze prázdných bytů? 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
No, to je problém obedně správy Prahy. Praha totiž sama neví, kolik má bytů, jako celek. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Ano a ptám se, jak je to možné. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
No, prostě se tady nikdo tou majetkovou péčí dlouhodobě 30 let nezabýval. Praha je rozdělená na 57 městských částí. Ty fungují velmi samostatně. 

Emma SMETANA, moderátorka 
A samostatně to vědí? 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Každá městská část plus mínus to ví. Já teda musím říct... 

Emma SMETANA, moderátorka 
Tak nestačilo by to spočítat a neřešit žádné elektroměry? Jaksi sečíst prázdné byty v jednotlivých městských částech? 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
To pan kolega Zábranský minulý týden udělal, požádal městské části, aby tato data poslaly, nicméně vlastně ve strategickém plánu a fakčním plánu už je projekt na to, aby se udělal součet městských bytů. Ten tam je už několik let. Nikdo se tím nezabýval. Já musím říct, že zkušenost z Prahy 7, kde jsem tedy místostarostou mimo jiné, je taková, že když jsme v roce 2014 přebírali radnici, tak nebyla inventura bytů. Museli jsme jí dělat víceméně ručně a podle katastru, takže jakoby dlouhodobě město se o ten bytový fond nestaralo a myslím si, že tam my musíme teď začít. 

Emma SMETANA, moderátorka 
TOP 09 tedy proti tomu návrhu velmi hlasitě protestuje. Vám to nevadí, že město absolutně nemá přehled o tom, kdo kde bydlí nebo nebydlí? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
No, my ctíme nějaké základní premise svobody vlastnictví, což je jedno z ústavně zaručených práv. A nemyslím si, že... 

Emma SMETANA, moderátorka 
A máte pocit, že tahle svoboda je v ohrožení? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
No, nemyslíme si, že je nutno kontrolovat každého jednotlivce,jestli své vlastnictví využívá k tomu či onomu účelu. Navíc máme jednoznačné podklady. Když se podíváte na jasná čísla, která jsou zde k dispozici, tak od roku 2002 kontinuálně roste počet obyvatel Prahy, ale kontinuálně už ale neroste počet nových bytů. V současné chvíli čeká na povolovací proces zhruba 90 tisíc bytů a ta křivka jak roste a vyvíjí se počet obyvatel Prahy každý rok, ať už to je přirozeným přírůstkem a nebo tou migrací a přestěhování nových obyvatel, tak je to zhruba 10 - 12 tisíc obyvatel ročně. Když se podíváte na srovnání s jinými evropskými městy, tak Praha staví nejméně bytů na 100 tisíc obyvatel. Máme nejhorší čísla v rámci středoevropského prostoru. Máme horší, než má Polsko, než má Slovensko, než má Maďarsko. Za nás ta cesta je samozřejmě dát do pořádku a inventarizovat městský majetek. Kategorizovat si případy dostupného bydlení, případy sociální bydlení, tržního bydlení, co se týká městského vlastního majetku. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pardon a neuklidnili vás ... 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
A město musí začít samo od sebe a až poté chodit jako ultima rádio do soukromého vlastnictví a chodit případnou cestou monitorování, které by v tomto případě bylo jasně protizákonné. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Čili vás slova kolegy Zábranského nijak neuklidnila, byť mluvil o tom, že vlastně šlo o nějakou anonymizovanou statistiku? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
Já jsem rád, že Piráti přehodnotili ten svůj přístup. Nicméně ta první vyjádření, věřím, že ani nebyla záměrná od pana primátora, byla dosti nešťastná, já jsem si to sem i vzal. V momentě, kdy bude mít v ruce tvrdá data, která potvrdí, že to problém je, půjdeme za ministerstvem financí nebo jiným ministerstvem, aby to začal reálně řešit. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Vy jste přehodnotili svůj přístup? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Tak, myslím si, že akorát opravdu, že to je opravdu nedorozumění, protože my chceme získat ta data, která nechceme kontrolovat jednotlivé byty, kolik tam kdo spotřebovává. To nikdy nebyl záměr, aby tato data město mělo. A poté, až zjistíme, jaká je velikost toho problému, tak to může být teprve podle z našeho pohledu bod, kde se v koalici na ten problém podíváme a zkusíme jako se dohodnout, jestli to považujeme za problém, jestli ho chceme nějak řešit a případně jak. A pan primátor v tom rozhovoru pouze předpovídal, že kdybychom jako koalice dospěli k nějakému závěru nějakého, nějakému návrhu řešení, tak stejně ve výsledku budeme muset jít za nějakým ministerstvem, které třeba bude muset upravit nějakou legislativu, ale vlastně žádný konkrétní návrh, který se třeba ve směru zdaníme prázdné byty nebo navýšíme u nich daň z nemovitostí z naší strany nepadla právě proto ten návrh ani nemohl být projednán v koalici, protože žádný takový návrh nebyl. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Takže v momentě, kdy se na tom avizovaném jednání koalice na konci týdne nebo na začátku toho příštího sejdete, tak budete to získávání dat například nějak řešit? Nebo už jste tohle zcela zavrhli? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
My nebazírujeme na žádném konkrétním způsobu, jakým by město ta data mohlo získat. Ono, vy jste ještě nebo ještě jeden faktor, že Český statistický úřad jednou za deset let, když sčítá lid a mimo jiné sbírá i právě data o prázdných bytech, takže my třeba víme, že podle výsledku tohoto šetření v roce 2011 vyplývá, že v Praze je 45 tisíc prázdných bytů. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Což je osm let staré šetření. 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Ano a dělá se to jenom jednou za deset let a my právě chceme, aby město mělo nějaká aktuálnější data. A přijde nám zbytečné ty další tři roky, než se udělá další sčítání lidu. A je několik způsobů, jakými my můžeme nějak kvalifikovaně odhadnout, kolik je v Praze prázdných bytů a mě osobně přijde, že to řešení přes ta data z elektroměrů ve chvíli, kdy je opakuji, že nikdy nebylo zamýšleno, aby město získávalo data o konkrétních bytech, tak mi přijde vlastně, že to je jednoduché, levné, rychlé a ty data už existují. Je to něco podobného, jako když třeba aplikace Vace předává městu data o aktuální dopravní situaci, která sbírá ano, taky od konkrétních uživatelů, kteří jezdí po městě autem. Nicméně ta data, která město předává, jsou takového charakteru, že jsou pouze statistická a agregovaná a nelze z nich vyčíst, kdo kam jezdí. Tak v podobném smyslu by ten projekt byl zamýšlen a jestliže někdo přijde s nápadem, jak zhruba odhadnout počet prázdných bytů v Praze, který bude spočívat v nějakém jiném přístupu, tak je nám to úplně jedno. My chceme akorát zjistit, kolik je v Praze prázdných bytů. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pane Chabre, proč TOP 09 tenhle přístup nepřipadá smysluplný? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
Jednak nám nepřipadá smysluplný, protože tak, jak byl navrhnut, respektive, jak byl prezentován do těch médií, tak z našeho pohledu už to zase znamená nějakou další regulaci, respektive sledování svobody osoby ... 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pojďme se bavit o tom, jak ten návrh stojí teď. 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
My říkáme, pojďme jako první věc řešit svůj vlastní majetek, vlastní byty, které vlastní město a nebo městské části. Pojďme řešit proces, jak povolit ročně více bytů. Pojďme zkusit odblokovat výstavbu. Pojďme zkusit stavět, protože z našeho pohledu ten problém z hlediska prázdných bytů je relativně irelevantní, co se týká řešení bytové krize a zase, ve chvilce, když už půjdeme nějakou delší represí, vyvoláváme tím nějakou delší snahu o omezení svobody vlastnictví, kdy naším cílem je vystavit nové byty, nikoliv omezovat současné vlastníky bytů. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pane Zelenko, k čemu by vám ta, řekněme, nashromážděná data o prázdných bytech eventuálně byla během řešení té bytové krize, kterou, na které se všichni shodnete, že existuje. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Já jsem říkal, že to je jenom úplnej střípek v počtu informací, který jakoby potřebujem k tomu, abychom řešili bytovou krizi, ale vlastně musím říct, že Prahu sobě ani nenapadlo jako v tomhle tomu duchu začínat. Ona existuje veřejná databáze třeba prázdných domů, prazdnedomy.cz. Já jsem se tam před rozhovorem koukal. Je tam evidováno asi 311 bytových domů po Praze. Ta data určitě nejsou úplná. Jsou od dobrovolníků,jsou tu domy, které jsou zjevně neobsazené. Nicméně jestli je to 311 budov, tak můžeme při nějakém úplně střídmém konzervativním odhadu 10 bytů na dům zjistit, že je to nějakých 3 tisíce bytů jenom tak. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Ale opět se ptám, k čemu to bude, když to budete vědět. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
No, tak samozřejmě my víme, že ten bytový fond je nějakých 600 tisíc bytů v Praze a jak jsem říkal, ten prostor v Praze je omezený. Je tu velmi složité, cokoliv postavit a není to jenom kvůli legislativě, je to kvůli tomu, že legislativa dává taky práva usedlíkům, starousedlíkům nějakým způsobem bránit své zájmy a tak dále. Čili postavit ve městě nový dům, je složitá věc a je to vzácný statek, takže je dobré vědět, pro město, kolik z těchto jaksi vzácných statků někde zůstává nevyužito. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Proč? Opět se potřetí ptám, k čemu to bude? Jak s tím následně konkrétně naložíte? Kdybyste si chtěl odpočinout, může odpovídat pan Zábranský na úplně stejnou, stále nezodpovězenou otázku. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Já si myslím, že s tím naložíme tak, že se dozvíme, že to číslo je limitně nízké v tom počtu a že to řešit nebudeme nijak dál, protože prostě jakékoliv řešení tak, jak naznačuje TOP 09 znamená prostě složitou úpravu legislativní, která zasahuje nějakým způsobem do toho, jak se vypočítávají daně a podobně. V praxi si neumím představit, že bychom s tím něco zásadního zmohli. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Takže vy se tu snažíte o něco, co k ničemu nebude? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Nevíme dneska, jako k čemu to bude. Minimálně podle mě je dobré tu informaci mít, protože jestliže tady jsou dva protichůdné tábory, kdy jeden tábor říká, že to je zásadní problém je potřeba ho nějak řešit a druhý tábor říká, že to tak zásadní problém není a měli bychom se soustředit spíše na něco jiného, tak je dobré aspoň vědět, jak na tom reálně jsme. A jenom chci tady ještě poznamenat, že my se, myslím, shodneme v koalici na tom, že největší příčinou nedostupného bydlení v Praze je pomalé povolovací procesy, nedostatek ploch nastavení, protože ty velké brownfieldy ... 

Emma SMETANA, moderátorka 
Chápu, omlouvám se, utíkáte mi od tématu, kvůli kterému jsme vás sem všechny tři dnes pozvali. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Jasně, ale ve chvíli, kdy tady kolega Chabr říkal, že se má více stavět a že to musíme řešit, tak já říkám, ano, jako souhlasím řešíme to. 

Emma SMETANA, moderátorka 
A v tom případě se ptám, jak chcete řešit problém prázdných bytů, kteří budou jaksi v soukromých rukou majitelů, na které se vztahuje to vlastnické právo. Které je podle vás všech tří nedotknutelné? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
My chceme nejdříve mít ta data a před tím vlastně mě ani nedává smysl otevírat debatu na tom, jak to chceme řešit, protože nevíme, jak je ten problém rozsáhlý. Myslím si, že kdybychom hypoteticky ... 

Emma SMETANA, moderátorka 
Takže, kdyby byl velmi rozsáhlý, tak by to nedotknutelné právo vlastncitví najednou dotknutelné bylo z vašeho pohledu pirátského byste s tím chtěli něco jaksi dělat? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Tak asi se nemusíme bavit o tom, že vlastnické právo jako už dneska je dotknuté prostě ve chvíli, kdy člověk platí daně, tak se to samozřejmě dotýká jeho vlastnického práva. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Takže ta zvýšená daň z nemovitosti by přece jen v úvahu připadala. 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Já ani nevím, jaké všechny způsoby řešení nebo jaké všechny nástroje, jak řešit tento problém, různá města zahraniční používá a to by bylo to první, na co bychom se asi koukli ve chvíli, kdybychom se shodli na tom, že to je problém, který chceme řešit. Víme, že některá města zavedly daň z prázdných bytů, ale určitě vzhledem k tomu, že problematiku nedostupnosti bydlení řeší dneska skoro všechna města, minimálně v Evropě a v Americe, tak určitě jsou i jiné přístupy, jak tento problém řešit. Možná existují i nějaké třeba pozitivní motivace pro majitele bytů, jak je motivovat k tomu, aby ty byty pronajímali, když už si je teda koupí na investici. A já teďka opravdu nechci předjímat nějaké řešení, které budeme prosazovat, protože podle mě... 

Emma SMETANA, moderátorka 
Nechcete předjímat a zároveň nemůžete vyloučit, že kybyste zjistili, že je problém prázdných bytů v rukou soukromých vlastníků je rozsáhlý, takže byste teoreticky uvažovali i o zavedení negativních motivací v podobě zvýšení daně z nemovotosti u neobsazených bytů? Dlouhá otázka. 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Je to jedna z mála nástrojů, o kterých v současnosti víme, že ta zahraniční města ho používají. A opravdu, je to jedna z teoretických možností, nicméně já chci opět zopakovat, že ve chvíli, kdybychom něco jako navrhovali, tak to nebudeme navrhovat tím způsobem, že to vyhlásíme do médií, ale že to projednáme v rámci koalice. A myslím si, že ten postup by měl být takový, že shromáždíme ta data, abychom věděli, kolik je v Praze prázdných bytů, pak si v koalici sednem na to, jestli to společně považujem za problém nebo ne a ve chvíli, kdy bychom dospěli k závěru, že to problém je, tak potom mohou začít najěké analýzy, jak tento problém řeší zahraniční města, jak ty nástroje fungují, protože samozřejmě některé nástroje mohou fungovat, některé třeba jde jednoduše obcházet, takže ve výsledku nefungují. 

Emma SMETANA, moderátorka 
V momentě, kdy jste řekl, že byste to nechtěl vzkazovat přes média, tak si vaši koaliční partneři shodně tady povzdechli, že už se to stalo. Tak, udělali Piráti chybu? Že přesně tohle před pár dny neudělali? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
No, ono to opravdu to bylo nedorozumění, protože my jsme opravdu neprohlásili, pan primátor v tom rozhovoru neprohlásil, že navrhujeme zdanit prázdné byty. A vzniklo z toho nedorozumění, protože novinář v rámci problematiky prázdných bytů zmínil nějaká řešení ze zahraničí a bohužel jako čtenář, když si to přečetl, tak mohl nabít dojem, že to je řešení, které my navrhujeme. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Dokonce i vaši koaliční partneři. To už jste si tedy vysvětlili tohle nedorozumění? Už jste sem dnes všichni tři dorazili, řekněme, usmíření? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
Pan primátor bohužel dneska byl pracovně mimo magistrát, tedy zvolili jsme pravděpodobně pátek jako den smírného řešení a vysvětlení si těch vzájemných pozic. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Komentář, ano, pardon. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Já teda jestli můžu, pardon, za Prahu sobě, já to považuju za nešťastné nedorozumění jako z obou stran. Pánové předsedové nebo pan primátor a pan předseda Pospíšil byli tou dobou v zahraničí, četli zřejmě monitoringy, reagovali na sebe. Nám za Praho sobě tohle přijde opravdu nešťastné. Snažíme se tu situaci teď jako úplně věcně projednat, jak říkám, my máme vlastně v koalici mnohem zásadnější témata. Tohle to byla úplná marginálie, která vyplavala na povrch tak, jako mimochodem, ale my se opravdu teď jako intenzivně zabýváme zrychlováním stavebního řízení. My se zabýváme vytipováváním pozemků, kde začne konečně městská bytová výstavba, která tady 30 let neprobíhala, jo. My se snažíme systematicky nastartovat proces, který ve všech okolních středoevropských metropolích funguje. Vidíme, že i Varšava nás dneska vlastně jako Prahu předbíhá v bytový výstavbě. Umějí prostě plnit ty požadavky té poptávky toho rozvíjejícího se města. Máme příklad Mnichova, který to umí naprosto perfektně, takže my se zabýváme tím, abychom postavili vlastně ve městě systém, který bude jednak umět rychle připravovat pozemky k výstavbě, povolovat ty stavby a který se potom bude umět také o ty vystavené byty starat, protože ty městské vystavěné byty jsou jako pevná kotva v tom sociálním systému města. Dneska jsme v situaci, kdy lidi, kteří žijí z tabulkových platů, tak jsou absolutně nejohroženější, protože jejich mzdy nekopírujou náklady na bydlení a to jsou lidi, který jsou kritický a jejichž funkce v tom městě je naprosto nepostradatelná. Zdravotní sestry, policisti. Máme tady deset tisíc učitelů, který jsou odkázaný na tabulkový platy, který teďkon ano, se sociální demokracií zase jim ten slíbený nárůst mezd odepřeli. 

Emma SMETANA, moderátorka 
To asi v pražské koalici nevyřešíte. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
No řešíme to, samozřejmě, že my to řešíme v pražský koalici. Protože vláda není schopná tohle řešit, takže my máme závazek, že my budeme učitelům přidávat, protože si nemůžeme dovolit ...

Emma SMETANA, moderátorka 
Pražským učitelům? 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Ano, pražským učitelům budeme to sanovat z rozpočtu města tu neschopnost vlády, protože prostě my potřebujem, aby tady měl kdo učit naše děti. Čili jako vidíme, že ten problém toho bydlení se vlastně dotýká úplně všech obyvatel i těch, který dneska mají pocit, že jsou jakoby za vodou, že mají vlastní bydlení, že se jich to netýká, tak to není pravda. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Chápu. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Budou trpět nedostatkem služeb, budou se služby zdražovat, protože lidi, kteří žijí v nájmech, tak se jim zvedají náklady. Budou růst mzdy na volném trhu a všechny tyhle ty věci se na konci sečtou. A odneseme to v tom městě společně, ten nedostatek bytů. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Komentář novinářky a levicové aktivistky Apoleny Rychlíkové pro Český rozhlas Plus, cituji: "Ponechme stranou, jestli je to zrovna nápad s elektroměry, co pomůže dobře identifikovat prázdné a nevyužívané byty v Praze, to na pirátském návrhu není to nejpodstatnější. Důležitá je už samotná snaha něco dělat, třeba takovou politiku bydlení. Ta v Česku zatím zoufale chybí." Tak, pane Chabre, není to tak? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
No, je to tak, že město musí dělat ale pozitivní kroky. Přece prvním krokem nemůže být regulace a zase nějaké negativní chození do vlastnických práv. Všichni víme, že největší problém v Praze, že se nestaví. Proto ta veškerá intenzita, která tady od nás musí jít, musí být právě pozitivně k tomu povolovacímu procesu. My ty problémy máme identifikovány. My tady máme i lokality, kde se dá stavět. Máme tady 100 tisíc možných nových bytů, které můžou částečně řešit tu bytovou krizi a ano, pojďme si definovat ty skupiny a pojďme si definovat aktivní bydlící politiku nebo politiku koncepci bydlení hlavního města Prahy. Kdo má užívat městské byty, zda-li to mají bejt zdravotní sestry, jak má fungovat dostupné, nikoliv sociální bydlení. To jsou všechny věci, na kterých musíme pracovat, ale přece ten první krok, které koalice chce dělat, nebude to, že přijde a zvedne někomu daně. Tím se vůbec nic nezmění. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Na závěr trojotázka pro tři hosty. Co podle vás může za vysoké nájmy v Praze, jestli za to mohou prázdné investiční byty a jestli je vůbec myslitelné, že by někdy v dohledu šly ty nájmy výrazně dolů v hlavním městě? Pane Zábranský? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Největší problém v Praze je velká komplikovanost a délka stavebních nebo těch obecně povolávacích procesů a taky nedostatek těch ploch, kde se dá stavět, protože ty velké brownfieldy už jsou velmi dlouhou dobu územním plánem zablokovány a stavět se tam nedá. 

Emma SMETANA, moderátorka 
A ty nájmy by tedy v dohledu mohly někdy jít zázračně dolů? 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Zázračně dolů, obávám se, že ne. Ale je potřeba nastartovat samozřejmě ten proces, aby se začlo stavět více bytů než dneska, dneska ta křivka bohužel jde spíše dolů. My potřebuje zvyšovat počet bytů, které se každý rok v Praze staví a k tomu my jako aktivně se o to snažíme, různými nástroji a myslím si, že ten pokles případný přijde až postupně a samozřejmě až v době, kdy se opravdu začne těch bytů stavět více. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pane Chabre? 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
Já se v tomhle ztotožňuji s kolegou Zábranským. Případný pokles a nebo minimálně stagnace toho nájemného bude ve chvíli, když tady bude větší počet bytů, který bude nově postavený, protože přirůstá nové a nové přírůstek do Prahy, co se týká počtu obyvatel. Nicméně nepřirůstá nový počet bytů. Když se podíváte i na křivku volného počtu bytů a počtu bytů, které jsou dány možnosti k pronájmu, tak to rok od roku klesá. 

Emma SMETANA, moderátorka 
A na závěr se pan zelenka ztotožní s panem Chabrem, který se ztotožní s panem Zábranským? 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Já myslím, že my sem na těchhle těch principech v koalici shodneme. Znovu říkám, jako je potřeba se dívat na tu pozitivní stránku věci a doručit na trh daleko víc bytů a uvolnit byty, které máme teďko k dispozici, jsou postavené, ale a jsou v majetku města, ale jsou neobývané. Tam vidíme rezervu několik tisíc bytů určitě, které by teď akutně mohly nějakou část samozřejmě tomu trhu pomoct, ale jinak, když jste se ptala, co může za tu dnešní situaci, tak bude to znít krutě, ale bude to, je to 30 let nekoncepce vedení města. Prostě tady se uvěřilo, že když rozprodáme majetek města všem, takže to město je stagnující a už se nic nezmění a všichni budou spokojeni, protože všichni budou bydlet ve vlastním. Teď nám generace lidí, kteří se narodili po revoluci, opouštějí svoje domovy, hledají nové místo a najednou zjišťujem, že my pro ně to místo nemáme. To je to, co se děje. 

Emma SMETANA, moderátorka 
Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty DVTV. Na shledanou. 

Adam ZÁBRANSKÝ, zastupitel hlavního města Prahy, Česká pirátská strana 
Díky, nashle. 

Jan CHABR, radní pro majetek hlavního města Prahy, TOP 09 
Děkuji. Na shledanou. 

Pavel ZELENKA, zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě 
Na shledanou.