Moderátor: Podílet se na směřování hlavního města budou moci i středoškoláci. Do rozhodování se mohou zapojit přes středoškolský sněm hlavního města Prahy, který připravila Česká středoškolská unie ve spolupráci s pražským magistrátem. Ustavující jednání, kterého se zúčastní zhruba 60 zástupců středních škol a odborných učilišť, bude dnes. Našimi hosty v Dopoledním Plusu jsou Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro školství z ČSSD, a Josefína Paloudová z České středoškolské unie. – K čemu má být středoškolský sněm hlavního města Prahy, paní Ropková?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro školství, ČSSD: My si od toho slibujeme z pozice magistrátu nejen větší zapojení středoškoláků do politického rozhodování, ale chceme i ve studentech podnítit větší zájem o veřejné dění, protože dnešní doba je složitá a já si myslím, že je důležité, aby už mladí lidé měli zájem o veřejné dění.

Moderátor: Čili je důležitější spíš ta edukativní část než to, že byste chtěli brát nějaké podněty od studentů?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro školství, ČSSD: Samozřejmě nikoliv. Prvotním výstupem těch jednotlivých sněmů by měly být podněty od studentů, které v případě, že to samozřejmě bude technicky možné a bude to v silách města, budeme chtít uvádět do praxe.

Moderátor: Paní Paloudová, co si od toho projektu slibujete vy?

Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně, Česká středoškolská unie: Z mé pozice 1. místopředsedkyně České středoškolské unie můžu říct, že se v tomto dost shodujeme s magistrátem, a proto to s nimi pořádáme. Pro nás jakožto organizaci je ta aktivizace mládeže a nějaké to zprostředkování platformy pro vyjádření jejich hlasů náplní.

Moderátor: Jaká témata jsou pro vás klíčová? Co chcete prosadit? O čem chcete diskutovat v rámci středoškolského sněmu hl. m. Prahy?

Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně, Česká středoškolská unie: Pro nás je důležité, aby to byla témata, která jsou relevantní pro studenty. My sami jsme sice taky studenti, ale právě proto jsme se snažili oslovit co největší šíři studentů, aby si ta témata mohli určit sami. My jim do toho nechceme zas tolik mluvit.

Moderátor: A s jakými konkrétními tématy půjdete na to dnešní první jednání?

Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně, Česká středoškolská unie: Definovali jsme si některá témata, např. takovou sci-fi představu internetu v metru nebo zlepšování sítě cyklostezek... Ale jak říkám, že je to všechno na diskuzi, která proběhne mezi středoškoláky.

Moderátor: Paní Ropková, ve kterých oblastech pro vás může být nejcennější, nejpřínosnější ten hlas mladých lidí, mladé generace?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro školství, ČSSD: Já jsem radní pro oblast školství, takže já určitě ocením i podněty středoškoláků, co se týče fungování škol, a vůbec školství obecně, protože myslím si, že je poměrně důležité, aby magistrát, ale třeba i MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) poslouchaly ten terén, to, co si myslí jak široká veřejnost, tak i samotní studenti, protože my možná od stolu některé věci nemusíme vidět tak, jak je vidí právě studenti, a pokud spolu budeme komunikovat, tak se nám podaří řadu věcí zlepšit.

Moderátor: A dá se říci, že se studenti podle vaší zkušenosti mohou zorientovat v některých možná mnohdy oblastech, které jsou složité a těžko srozumitelné?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro školství, ČSSD: Samozřejmě některé ty oblasti budou složité, ale právě proto jsme se dohodli, že ta témata sněmu budeme stanovovat vždy předem – vždy na tom předcházejícím sněmu se domluvíme, co se bude řešit příště, a na základě toho potom magistrát zorganizuje účast třeba i odborníků nebo radních pro danou oblast, kteří budou ty věci moci potom osvětlit. Takže pokud středoškoláci něco navrhnou, tak pak bude možné diskutovat i s tím odborníkem, který případné nejasnosti vysvětlí.

Moderátor: Paní Paloudová, mají středoškoláci vůbec čas se ještě takovýmto věcem věnovat přes své studijní povinnosti?

Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně, Česká středoškolská unie: My upřímně doufáme, že jo – že by si na to měl najít čas každý, protože je to ovlivňování světa kolem nás a to by se do harmonogramu každého člověka mělo vlézt, vzhledem k tomu, že se ho to týká. Moje agenda v České středoškolské unii je docela široká, a dá se to zvládat, přičemž tady jde o jedno zasedání za čtyři měsíce, kterému předchází nějaké informování se o té oblasti, ale není to zas tak časově náročné, aby to mohlo narušovat studijní povinnosti.

Moderátor: Podle čeho jste vybrali tu šedesátku zástupců středních škol a odborných učilišť, kteří se zúčastní toho dnešního prvního jednání?

Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně, Česká středoškolská unie: My jsme se snažili oslovit všechny středoškolské studenty v Praze, což je docela výzva vzhledem k tomu, že jich je asi 60 tisíc. A ten výběr proběhl spíše z jejich strany. Oni měli možnost se přihlásit do sněmu, nebyly jim kladeny žádné podmínky kromě toho, aby měli na škole samosprávu, která jim bude dodávat legitimitu, protože zprostředkovává zase hlas jejich studentů na škole, a přihlášky byly otevřeny každému, přičemž jsme moc rádi, že máme docela široké spektrum, co se týče i středních odborných škol a učilišť, tj. nejsou to jen gymnázia, a to nás moc těší.

Moderátor: Paní Ropková, paní Paloudová zmínila tu frekvenci jednou za čtyři měsíce... Takto jste se domluvili, takto je to nastaveno, že třikrát ročně se sejdete se středoškoláky?

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro školství, ČSSD: Předpokládáme, že by se sněmy konaly tak třikrát až čtyřikrát ročně, nicméně bude to záviset samozřejmě i na vůli středoškoláků. Já jim do toho nebudu zasahovat. Právě teď probíhá to první zasedání, kde se diskutuje i jednací řád a kde se právě i tato záležitost řeší... Takže my samozřejmě uslyšíme názory jednotlivých zástupců, a pokud se budou chtít scházet častěji, tak si myslím, že to nebude problém.

Moderátor: Paní Paloudová, bavíme se tedy o středoškolském sněmu hl. m. Prahy. Nebylo by ale na místě ten projekt – takovouto iniciativu – rozšířit i do jiných míst v ČR?

Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně, Česká středoškolská unie: My právě, že doufáme, že ve chvíli, kdy tento středoškolský sněm hl. m. Prahy začne fungovat efektivně, tak se další města budou moci inspirovat tím modelem a začnou prosazovat něco podobného. My jako Česká středoškolská unie se tu roli zastupování studentů snažíme plnit na celostátní úrovni, ale budeme moc rádi za jakékoliv projekty, které budou tomuto podobné, a budeme je určitě podporovat.