Moderátor: Nálada na pražských školách je pod dohledem magistrátu. Vedení města zadalo provedení rozsáhlého průzkumu, který má zjistit případnou šikanu. Reagovalo tím na dva roky starou kauzu ze Střední průmyslové školy Na Třebešíně, kde studenti šikanovali učitelku. Anonymní dotazník vyplnilo asi 40 tisíc studentů a 4 tisíce učitelů.

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Vyšlo, že klima ve středních školách v Praze je pozitivně vnímáno studenty a pedagogy ještě lépe. Samozřejmě jsou tam rozdíly mezi jednotlivými školami, ale nikde nehrozí nějaký závažný problém.

Moderátor: Vysvětluje pražská radní Irena Ropková. Šetření provedla společnost SC & C. Ředitelka výzkumu Jana Hamanová řekla, že data se sbírala přímo při vyučování.

Jana Hamanová, ředitelka výzkumu: Zjišťovali jsme osm faktorů, v případě učitelů bylo těch faktorů dokonce dvanáct, bylo to celé anonymní. Studentů se zúčastnilo necelých 40 tisíc.

Moderátor: Radní Irena Ropková doplňuje, že by se do budoucna mohl výzkum zopakovat. Zdůrazňuje přitom, že nesouvisí s úrovní škol.

Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, ČSSD: Pokud nějaká škola vyšla hůře v klimatu, tak to neznamená, že ten vzdělávací proces nebo třeba výsledky u maturit nejsou potom nejlepší.

Moderátor: Do výsledků bude moc veřejnost nahlédnout koncem měsíce.