„Povinností města je dbát o bezpečnost Pražanů za všech okolností. Od obecné drobné kriminality až po hrozby ohrožující zdraví a životy občanů. V tomto ohledu využíváme veškerého lidského potenciálu a všech dostupných informačních i bezpečnostních systémů. Nedílnou součástí je přitom úzká spolupráce s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a zejména s policí České republiky. Vánoční svátky a období adventu si u všech zúčastněných žádá nejenom zvýšenou pozornost, ale s ohledem na nová bezpečnostní rizika, pochopitelně i posílení stávajících opatření,“ uvedl Libor Hadrava, pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

 Vzhledem k tomu, že na území České republiky stále platí první stupeň ohrožení terorismem, přijala pražská policie ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy zvýšená bezpečnostní opatření. Ta spočívají nejen v již zmíněném navýšení počtu policistů v ulicích ale i v technickém zajištění bezpečnosti vybraných rizikových míst. Během následujících dní tak dojde, stejně jako v loňském roce, k instalaci pevných zábran na náměstí Republiky a Václavském náměstí. Tato opatření tak jen doplní ta stávající na Staroměstském náměstí.

Potřebnou pozornost bude policie věnovat zejména prvnímu adventnímu víkendu, kdy se poprvé rozsvítí vánoční strom na Staroměstském náměstí a zahájí se vánoční trhy.

„Rád bych požádal občany, aby dbali zvýšené ostražitosti zejména v souvislosti s kapsáři a drobnou pouliční kriminalitou. Během Vánoc totiž zaznamenáváme oproti jiným částem roku velký narůst jak kapesních krádeží, tak i různých podvodů a podvodných sbírek. Rovněž bych chtěl Pražany i ostatní návštěvníky metropole ujistit, že naši policisté učiní maximum pro zajištění klidného a bezpečného průběhu vánočních svátků,“ řekl brigádní generál Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Stranou nezůstanou ani pražští strážníci. Ti budou dohlížet v rámci zvýšeného výkonu služby na vytipovaná pražská náměstí, kde budou probíhat vánoční trhy, a na ulice s očekávaným zvýšeným provozem a koncentrací osob. „Strážníci svou pozornost zaměří také na obchodní centra a prostředky městské hromadné dopravy. Věnovat se budou podezřelému chování osob, odloženým předmětům a odstaveným vozidlům,“ uvedl ředitel městské policie Eduard Šuster. Protože mnoho lidí v předvánočním čase zamíří také na hřbitovy zapálit svíčku svým blízkým, budou hlídky městské policie častěji kontrolovat i hřbitovy a jejich okolí.