„‎Integrované územní investice chápu jako startovní bod nové éry spolupráce Prahy a Středočeského kraje a budu usilovat o to, aby se prohloubila i nad rámec čerpání z evropských fondů. Potenciál ITI vidím zejména v řešení dopravy, kde jsou oba kraje silně provázány. Středočeši dojíždějící za práci budou díky této spolupráci využívat nová záchytná parkoviště P+R. Dalším důležitým bodem je zefektivnění integrovaného dopravního systému, zejména pak rozšíření odbavovacího zařízení Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje", uvedla primátorka Krnáčová.

Hlavní město Praha má v období 2014-2020 při čerpání fondů EU možnost využít tzv. Integrovaných územních investic (ITI), které umožňují realizovat větší strategické projekty, které pomohou rozvinout metropolitní region – tedy Prahu a velkou část Středočeského kraje.

Stěžejní tematickou oblastí Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti je doprava, na kterou je směřováno až 80 % z celkové alokace. Integrace dopravy je odrazovým můstkem pro rozvoj dalších oblastí. Konkrétními dopravními projekty můžou být přestupní terminály mezi jednotlivými druhy dopravy (např. auto – železnice - MHD), parkovací systémy typu park & ride a integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje. Od všech těchto projektů si Pražská metropolitní oblast slibuje větší atraktivitu využívání veřejné dopravy a tím menšího zatížení především hlavního města od automobilové dopravy.

Život hlavního města je silně propojený se Středočeským krajem, a proto se snaží intenzivně spolupracovat a koordinovat plánování se Středočeským krajem a s městy a obcemi ležící v jejím zázemí. ITI je pro Prahu pilotním projektem k řešení svého rozvoje prostřednictvím propojených projektů, které budou realizovány především ve Středočeském kraji. Spolupráce při přípravě a realizaci ITI je ale důležitá také pro nastavování efektivní spolupráce a komunikace se Středočeským krajem ale i s městy.