V nemocnici byly při slavnostním otevření představeny nejmodernější zobrazovací přístroje nukleární medicíny, hybridní gamakamery SPECT/CT a PET/CT. „Z hlediska hlavního města je podstatné, že umístění těchto přístrojů přímo na Bulovce umožní jejímu onkologickému centru a dalším oddělením nemocnice zefektivnit náročnou péči o pacienty ze spádové oblasti zejména Prahy 7, 8, 9, 14, ale i z Prahy - východ. Tito pacienti doposud museli absolvovat cestu z Bulovky do Vysočan," řekl radní Milan Pešák.

V případě gamakamer SPECT/CT a PET/CT se v současné době jedná o nejmocnější diagnostické nástroje, které jsou využitelné v mnoha lékařských oborech, zejména v onkologii. Hybridní zobrazení umožňuje lékaři získat funkční i morfologické informace v rámci jednoho vyšetření. Diagnostické metody nukleární medicíny jsou pro současnou medicínu nepostradatelné. Přinášejí efektivnější léčbu pacientů, jak z hlediska větší šance na jejich uzdravení, tak vynaložených nákladů na léčbu samotnou. Umístění hybridní gamakamery SPECT/CT a PET/CT přímo ve Fakultuní nemocnici Na Bulovce přinese pacientům taktéž zvýšení jejich komfortu, protože odpadne problematický transport mezi jednotlivými pracovišti, který zatěžoval jejich organismus.

Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací metoda založená na biologických procesech. Její největší význam je v současné době v onkologii. PET dokáže rozlišit benigní a maligní tumory dříve než ostatní vyšetřovací metody, a pomáhá tak významně redukovat použití nákladných invazivních diagnostických postupů včetně chirurgie. Výhodou je celotělové zobrazení s možností odhalit i vzdálená ložiska, která by mohla při invazivním vyšetření uniknout.

Centrum nukleární medicíny s.r.o.(CNM), které pracoviště Na Bulovce provozuje, vzniklo roku 2005 jako nestátní zdravotnické zařízení. Od 1. 1. 2006 převzalo a kompletně zmodernizovalo oddělení nukleární medicíny ve vysočanské nemocnici. Poskytuje pacientům komplexní diagnostiku v oboru nukleární medicíny ve vysočanské nemocnici a nově také ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. CNM je držitelem Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k postgraduálnímu vzdělávání v oboru nukleární medicíny.

 

 

PhDr. Milan Pešák - radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví

Do funkce zvolen 30. 11. 2006. Působnost v oblasti generelu pražského zdravotnictví, odpovědnost obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, zajištění Lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby, činnosti městských zdravotnických zařízení.