V pátek ráno vytekla z nákladního vozidla koncertovaná kyselina na Strakonickou ulici. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, bylo nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Kyselina bohužel poškodila vozovku a TSK ji bude muset vyfrézovat. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku pokud možno vyhýbali. K obnovení plného provozu komunikace by mělo dojít pravděpodobně až v neděli.