Vzhledem k tomu, že tato látka se aktivuje při styku s vodou, není možné ji odklidit oplachováním a je nutné zvolit náročnější postup. Nejprve je nutné kyselinu odstranit mechanicky. Právě kvůli náročnějšímu postupu bude část Strakonické ulice pravděpodobně uzavřena až do poledních hodin. Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku pokud možno vyhýbali. Na místě je Policie ČR, Technická správa komunikací a pracovník odboru ochrany prostředí pražského magistrátu a další složky.