/zpráva ze 42. jednání Rady hl. m. Prahy 11. prosince 2012/

„Získané prostředky budou investovány do tvorby nové a obnovy stávající vodohospodářské sítě, též umožní vznik fondu pro investice do ÚČOV na platformě PVS. Cena za vodné a stočné v Praze bude stále pod průměrnou cenou ostatních českých měst,“ komentoval změnu cen radní hl. m. Prahy odpovědný za oblast životního prostředí Radek Lohynský (ODS). 

Od roku 1999 došlo v rámci pražské vodohospodářské infrastruktury ke snížení ztrát vody v síti o 15 % a celkově bylo investováno do jejích oprav a obnov 20 miliard korun. Současná vodovodní síť měří 4.290 km, kanalizační 4.513 km a ročně je pro 1,24 milionu obyvatel vyrobeno 118 milionů m3 pitné vody.

„Průměrné stáří pražské vodovodní sítě je 40 let, kanalizační sítě 52 let,  a ročně je provedeno přes 4 000 oprav, poruchovost je 4x větší, než v ostatních velkých městech EU, když na 1 km vodohospodářské sítě připadá 2,1 opravy. Aby se tento stav změnil, je třeba ročně obnovit více než 50 km sítě oproti stávajícím necelým 20 kilometrům,“ doplnil Radek Lohynský.

 Detailní struktura ceny od 1. ledna 2013 bez DPH: 

  2012 Kč / m3  2013 Kč / m3 Meziroční nárůst v %
Cena pro vodné  33,38 37,41 12,07
Cena pro stočné 24,83 27,24 9,71
Celkem pro vodné a stočné celkem  58,21 64,65 11,07

 

Příloha: Prezentace radního hl. m. Prahy Radka Lohynského: Vodné stočné 2013(ppt)