Do cvičení byly zapojeny všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy desítky pražských policistů, hasičů a záchranářů, ale také strážníků Městské policie hlavního města Prahy a pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy. Dalšími partnery v rámci cvičení byly také složky Policejního prezídia ČR, konkrétně Letecká služba a Útvar pro ochranu prezidenta republiky, a dále Magistrát hlavního města Prahy, městská část Praha 5, Fakultní nemocnice Motol a v neposlední řadě Armáda ČR.

Aby bylo cvičení pokud možno co nejreálnější, bylo do něj zapojeno téměř jedenáct set figurantů jak dobrovolníků, tak ale také například i ze Střední policejní školy MV, kteří byli pro své role zraněných či mrtvých i hodnověrně namaskováni.

Tématem cvičení byl „teroristický útok v obchodním centru“. Poděkování patří společnosti KLEPIERRE CZ, s. r. o., která poskytla pro potřeby cvičení odpovídající prostory nákupního centra na Smíchově, což bylo velikým přínosem pro vytvoření reálné atmosféry.

Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si a prověřit taktické postupy, součinnost a spolupráci mezi všemi zasahujícími složkami.

Cvičení byli přítomni ministr vnitra Jan Hamáček a čelní představitelé všech zúčastněných složek, kteří jeho průběh přímo na místě hodnotili

„Chceme, aby Česko stále patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Proto policie pravidelně cvičí zásahy při teroristických útocích, přestože nám dle bezpečnostních složek v tuto chvíli nic podobného nehrozí,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že tato cvičení jsou bezpodmínečně nutná jak pro bezpečnostní složky, tak pro občany a jejich pocit bezpečí.

Dalším odborným hodnotitelem byl 1. náměstek policejního prezidenta, brigádní generál Martin Vondrášek, který cvičení hodnotil takto: „Za největší přínos těchto cvičení vnímám to, že se mimořádná událost cvičí v celém komplexu činností od oznámení až po aktivaci traumaplánu, tedy napříč všemi zúčastněnými složkami, kdy je největší důraz kladen především na jejich efektivní koordinaci. Při takovýchto cvičení víc, než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným.“

Na cvičení byl přítomen i ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, plk. Jan Ptáček, který řekl: „Všichni ze zde zasahujících jsou profesionály ve svých oborech, kteří se na obdobné zásahy pravidelně připravují. Cílem tohoto cvičení je však prověřit, že celý systém funguje jako celek, že i v takovéto extrémní situaci, jakou by teroristický útok bezesporu byl, dokážeme účinně, efektivně, ale hlavně bezpečně spolupracovat!“

Jako další promluvil ředitel Hasičského záchranného sboru, brigádní generál Roman Hlinovský: „HZS hlavního města Prahy si na cvičení ověří postupy při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému, vzájemnou komunikaci na taktické i štábní úrovni a koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi velení při řešení mimořádné události."

Za Zdravotnickou záchrannou službu se cvičení zúčastnil náměstek ředitele Zdeněk Křivánek, který řekl: „Podobná cvičení jsou pro zdravotnickou záchrannou službu velmi důležitá, abychom udržovali naši krizovou připravenost trvale na vysoké úrovni nejen pro události, jako je teroristický útok. Neméně podstatné je prohlubování naší koordinace s ostatními složkami IZS a soukromými poskytovateli zdravotnických služeb, které bychom do události s hromadným postižením osob podle traumatologického plánu rovněž zapojili.“

Přítomni doposud největšímu cvičení, které kdy Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy pořádalo, byli i představitelé města. Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib v závěru cvičení uvedl: „Podobná cvičení jsou nadmíru důležitá, jelikož jen díky připravenosti můžeme podobným reálným situacím, ač doufám, že se nikdy nestanou, efektivně čelit.“

Jeho slova doplnil náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček: „Svým rozsahem a počtem nasazených sil a prostředků bylo cvičení „Anděl 2019“ největším na území hl. m. Prahy. Součástí cvičení bylo také zasedání Krizového štábu hl. m Prahy, kde se prověřovaly rozhodovací procesy všech zúčastněných.“

V neposlední řadě zhodnotil cvičení i ředitel Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster: „Terorismus se stal součástí života ve 21. století. I když Česká republika patří mezi deset nejbezpečnějších zemí Evropy, mimořádné události velkého rozsahu, při kterých má každá složka svou roli a nezastupitelné místo, nemůžeme nikdy a nikde vyloučit. A právě proto považuji podobná cvičení za velmi důležitá".

Další spolupracující instituci, konkrétně Městskou část Praha 5 reprezentoval její starosta Daniel Mazur, který cvičení zhodnotil těmito slovy: „Rychlé a správné rozhodování a koordinace všech zainteresovaných složek je zcela zásadní. I když jsme desátá nejbezpečnější země světa, považuji za naprosto nezbytné, abychom byli na obdobné situace připraveni."

Nyní bude následovat důkladné vyhodnocení celého průběhu cvičení, jehož výsledky budou jednoznačným ukazatelem pro případné vylepšení postupů jednotlivých zúčastněných složek při takovýchto situacích.