„Podařilo se nám získat a zachránit pozemky, které dle významu místa a územního plánu spadají do ploch s označením „plochy oddechu“. Z pohledu Prahy 3 a kvality života na Žižkově se jedná o naprosto strategické pozemky a velmi významné hlavně pro naše obyvatele,“ říká Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.

„Tato dražba je dalším úspěchem v rámci nové strategie hospodaření s majetkem a jeho správou, kterou jsme si před nedávnem nastavili. Navíc se nám podařilo získat dané pozemky v dražbě za velmi výhodnou cenu oproti jeho tržní hodnotě. Získání pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy standardní cestou není jednoduché, neboť majitelé v minulosti měli velkou možnost ke spekulacím a většinou u zastavěných pozemků kupní cenu nepřiměřeně navyšovali oproti odhadům znaleckých posudků, popřípadě vůbec nesouhlasí s prodejem a požadují uzavření nájemní smlouvy. Proto se v poslední době velmi aktivně účastníme i dalších forem získání majetku, jako je například dražba,“ doplňuje Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP.

Jednalo se o dražbu nemovitých věcí sestávající se z pozemku p.č. 4229/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 4229/9 - ostatní plocha, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, kterou vedl exekutorský úřad v Brně.