/zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 18. června 2013/

„Na mapě hlavního města přibude sedm nových názvů, v ostatních případech se jedná o prodloužení ulic stávajících. Jedna z ulic například připomene významného českého astronoma Zdeňka Ceplecha, který se věnoval výzkumu meteoritů. Svou prací přispěl k tomu, že v tomto oboru je česká věda na špičce světového výzkumu,“ uvedl radní Lukáš Manhart (TOP 09).

Názvy ulic:

Ceplechova - MČ Praha 5 - Velká Chuchle. Tato ulice připomene RNDr. Zdeňka Ceplecha, CSc. 1929 – 2009, českého astronoma, jednoho z nejvýznamnějších astronomů dvacátého století. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od Kopalovy, lomí se k severovýchodu a k severozápadu a vstupuje zpět do ulice Na hvězdárně.

Adlerova - MČ Praha 5 - Velká Chuchle. Komunikace ponese jméno Augusta Adlera, 1863 – 1923, matematika, astronoma a pedagoga. Působil na několika školách mj. v Praze a ve Vídni. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od Ceplechovy, lomí se k severu a k severozápadu a vstupuje zpět do ulice Na hvězdárně.

Bochníčkova - MČ Praha 5 - Velká Chuchle. Záviš Bochníček, 1920 – 2002, český astronom, který působil dlouhou dobu na Slovensku, popularizátor astronomie a kosmonautiky. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od Adlerovy, lomí se k východu a k severozápadu a vstupuje zpět do ulice Na hvězdárně.

U svahu - MČ Praha 5 - Slivenec. Použití stejného názvu i pro navazující komunikaci. Prodloužení ulice U svahu. Navazuje na severní konec ulice U svahu a pokračuje až na konec zástavby řadovými domy.

Kramolínská MČ Praha 18 - Letňany. Tato ulice ponese název po obci Kramolín na Plzeňsku.

Nepomuckých - MČ Praha 18 - Letňany - Pojmenování podle starobylého letňanského rodu Nepomuckých, ze kterého pocházeli rychtáři a starostové Letňan od 18. do 20. století.

Jenská - MČ Praha 10- Benice - Jena, město na řece Sále v Durynsku ve Spolkové republice Německo.

Zakšínská - MČ Praha 9 - Střížkov - Použití stejného názvu i pro navazující komunikaci. Prodloužení Zakšínské.

U uhříněveské obory - MČ Praha 22- Uhříněves - Pojmenování podle polohy ulice, která leží severozápadně od obory.