Jsem připraven udělat všechno proto, abych tomuto nesmyslu zabránil. Ve spolupráci s kolegy jsme připravili dopis, který jsem odeslal ministrovi zdravotnictví. Obsahuje argumenty, žádost o úpravu metodiky výkladu příslušného nařízení vlády i návrhy na jeho novelizaci. Pevně věřím ve zdravý rozum hlavní hygieničky paní Gottwaldové a doufám, že se dohodneme ve prospěch Pražanů,“ řekl Dolínek.

Praze hrozí, že bude muset zrušit některé tramvajové spoje. Důvodem jsou nová hygienická pravidla pro výpočet hlukových limitů. Týkají se tratí, které čeká rekonstrukce, nebo už ji absolvovaly, ale neprošly ještě kolaudací. Celkem by takto na území Prahy mohlo zmizet až 73 spojů, hlavně těch, které jezdí mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Problémovým místem je například Bělehradská ulice.

Problém je ve výkladu nařízení hygieniků, kteří ve svých normách nepočítají s provozem tramvají ve městě. Považují tramvaj za dráhu, u které se však automaticky počítá s tzv. ochranným pásmem. V úzkých pražských ulicích však toto ochranné pásmo mezi tramvajovou tratí a zástavbou logicky chybí. Tramvaj tak má na stejném místě paradoxně přísnější limity než autobusy. A právě těmi by v případě nutnosti musely být tramvaje nahrazeny, což však Dolínek považuje za absurdní.

Praha proto Dolínkovým prostřednictvím požádala Ministerstvo zdravotnictví o úpravu metodiky, kterou je aplikována současná právní úprava s dopadem na aktuálně připravované projekty, které jsou ohroženy. Obsahem dopisu jsou i návrhy na trvalou změnu legislativy.

Praha ve zkratce chce, aby se hluk z provozu tramvajové dráhy nezávisle na jejím umístění vždy hodnotil jako hluk z provozu železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy a aby tramvajová vozidla nebyla nepovažována za zdroje stacionárního hluku.

Byl by to obrovský a nesmyslný krok zpátky, navíc namířený přímo proti ochraně ovzduší a Pražanů. Obdobné problémy by navíc mohly vedle Prahy postihnout i další města. Máme jasné argumenty, které jsme připraveni předložit na jednání hlavní hygieničce i ministru Ludvíkovi. Proto pevně věřím, že se dokážeme se dohodnout a zvítězí logika a zdravý rozum,“ uzavřel náměstek Dolínek.