Dopravapraha.cz

Tato nová adresa vede na interaktivní mapu, do které se promítá aktuální stav dopravy na pražských komunikacích. „Lidé tu najdou v mapě všechno, co mohou před svou cestou autem potřebovat. Detailně jsou tu zobrazené všechny uzavírky a dopravní omezení, podívat se můžete na aktuální záběry dopravních kamer a barevně v mapě uvidíte i aktuální stupně hustoty provozu na konkrétních sledovaných komunikacích. Všechno je na jednom místě,“ říká náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Nový web opravujeme.to

To, že pražské silnice jsou pro občany opravdu silným tématem, dokazuje i projekt zmente.to, který umožňuje zasílat náměty k vylepšení města. Za rok a půl od spuštění projektu přišlo přes 13 700 podnětů, přičemž téměř třetina z nich se věnovala stavu pražských komunikací.

„Máme ve správě celkem 2 327 kilometrů komunikací, to je zhruba 60 procent všech silnic v Praze. Běžná údržba či rekonstrukce se týká značné části z nich, proto jsme pro lepší přehlednost připravili ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy nový web opravujeme.to. Ten je v praxi nadstavbou projektu zmente.to, jehož prostřednictvím nám lidé posílají každý den upozornění na místa, která je třeba opravit,“ uvádí generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy Petr Smolka.

Web opravujeme.to, na který se dostanete i přes aplikaci zmente.to, dokáže své uživatele lokalizovat a upozorní je na všechny plánované i probíhající rekonstrukce silnic i chodníků v jejich bezprostředním okolí. Lidé tak budou mít detailní přehled o tom, co se například v okolí jejich bydliště děje a jaké opravy se plánují.

V aplikaci zmente.to se objeví nová ikona s přístupem na opravujeme.to, jakmile změnu v aplikaci schválí společnosti Google a Apple.

Komunikace dopravních omezení

„Máme připravenou komunikační strategii. Praha musí lidem lépe a včas poskytovat všechny důležité informace o uzavírkách. Strategie navrhuje změny v komunikaci a značení uzavírek přímo na místě v ulicích města a také detailně popisuje informační kampaně, které by uzavírkám měly předcházet. U velkých uzavírek je to celá řada opatření, od letáků, sdělení na sociálních sítích přes inzerci v médiích či plakáty na plochách městských částí až po informátory v ulicích. Naším cílem bude, aby se k lidem informace o komplikacích na silnicích dostaly s dostatečným předstihem,“ říká Petr Dolínek a dodává: „Změny se budou týkat také značení uzavírek přímo v terénu. Značení by mělo už dopředu řidiče upozornit na míru dopravní komplikace, tedy jestli se blíží k uzavírce, která ho může zdržet nadlouho, a proto se vyplatí místo objet oklikou, nebo zda jde o drobnost, u které lze očekávat skoro plynulý průjezd.“

Míru dopravní komplikace budou vyjadřovat barvy jako na semaforu. Zelená značí minimální dopravní problémy, červená upozorní na uzavírku se zásadními dopady na plynulost provozu se zdržením i na 30 minut a více. Optimální by bylo, aby v průběhu zimní přestávky byla tato vize uvedena v život a aby město v co největším rozsahu podle tohoto manuálu začalo informovat od začátku stavební sezony 2019. Vše samozřejmě záleží na přístupu a rozhodnutí Rady hl. m. Prahy a poté nově zvoleného zastupitelstva.

Příloha: Prezentace opravujeme.to