/zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 9. října 2018/

„Pražené díky této koncepci získají představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v následujících deseti letech očekávat v okolí svého bydliště či pracoviště po dokončení nových tras metra, tramvají a po modernizaci železničních tratí. Jde však o odborná doporučení dopravních expertů a ROPID s nimi musí seznámit širokou veřejnost a doporučení prodiskutovat. Nejen já, ale i zbylí radní nejsme vůbec nakloněni některým návrhům na přejmenování názvů, zejména pokud jde o názvy stanic metra. O takových změnách by v budoucnu musela rozhodnout rada,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Dokument počítá s tím, jak by se mohly jednotlivé části Prahy vyvíjet a jak by se spolu s nimi mohla vyvíjet i městská veřejná doprava. Dopravcům bude vodítkem pro přípravu strategie obnovy vozového parku tramvají a autobusů, zatímco zpracovatelům projektových dokumentací umožní vhodně umisťovat a dimenzovat nové zastávky, obratiště, případně sociální zařízení pro řidiče. Primárním cílem dokumentu bylo, aby při projektování nových infrastrukturních staveb nevznikaly chyby, jak to mu bylo v minulosti. Dokument se snaží těmto chybám při vzniku a projektování staveb předejít.

Schválené usnesení včetně koncepce je ke stažení v odkazu: https://drive.google.com/open?id=1SJp4TI4M2Jrv0f3XqsMsxL9C7ZmMx-hy