Nemocnice Na Bulovce obdrží dotaci na provedení stavebních úprav na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí pro pacienty s podezřením na tuberkulózu. „Pracoviště kliniky je umístěno v budově, která je v majetku hlavního města Prahy. Je nutné zrekonstruovat prostory kliniky - sociální zařízení, pokoje, chodby, šatny pro zaměstnance tak, aby péče o nemocné odpovídala současným hygienicko-epidemiologickým režimům,“ upřesnil radní Radek Lacko, s tím, že dotace činí 2 miliony korun. 

Thomayerova nemocnice použije poskytnuté finanční prostředky ve výši 3,9 milionu korun na pořízení zdravotnických instrumentárií pro chirurgickou a urologickou kliniku, gynekologii a kliniku dětské chirurgie a traumatologie. „Nákupem nových instrumentárií pro uvedená pracoviště dojde ke zlepšení a urychlení péče o pacienty, což je pro nás priorita. Zároveň se s dostatečným počtem nových instrumentárií ulehčí i práce sester, kterých je v současné době velký nedostatek,“ připomněl radní Radek Lacko, který návrh na poskytnutí dotací oběma nemocnicím na dnešním jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy předložil.