/zpráva z 13. jednání Rady hl. m. Prahy 3. dubna 2012/

„Důvodem pro navržení nové členky bylo to, že v době, kdy byla dozorčí rada zvolena, zastávali její členové vedoucí funkce v institucích úzce souvisejících s účelem a posláním  fondu. Jeden z nich, Vladimír Kotrouš, pozbyl postavení ředitele Městské policie Praha, proto bylo nutné navrhnout jinou osobu a tou je Marie Kousalíková,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Dozorčí rada Nadačního fondu Bezpečná Praha je tříčlenná a její obsazení je: zastupitelka hl. m. Prahy Marie Kousalíková, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Zdeněk Schwarz a ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Jaromír Pešek.