/zpráva z 24. jednání Rady hl. m. Prahy 20. června 2017/

Pražští radní dnes rozhodli o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Bezpečná pražská škola“, kterým bude společnost SC&C. Ta bude po podpisu smlouvy již od září zkoumat úroveň školního a pracovního klimatu na 150 školách zřizovaných hlavním městem. Zakázka, jejíž hodnota je odvozena od nabídkové ceny za jeden dotazník, zahrnuje celkové zajištění odborného průzkumu od stanovení indikátorů po provedení analýzy získaných dat. Průzkum se bude týkat bezmála padesáti tisíc žáků a studentů a přibližně 6,5 tisíce pedagogů.

Našim cílem je stanovit klíčové ukazatele a dosáhnout srovnání situace na jednotlivých školách. Dále chceme vytvořit na základě zjištěných údajů skutečně účinné nástroje pro průběžnou kontrolu klimatu na školách a pro předcházení patologickým jevům ve třídních i pracovních kolektivech,“ uvedla radní pro školství Irena Ropková. Na základě speciálně vyvinutých dotazníků pro 150 pražských škol, které budou splňovat náročná psychometrická kritéria, budou v rámci průzkumu zkoumány především mezilidské vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy uvnitř třídních kolektivů a rovněž vztahy mezi vedením školy a jejími zaměstnanci.