Rozsahu akce, která počítá s cca 100 tisíci návštěvníků a 60 tisíci motocyklů, odpovídá i úroveň příprav. Pro hlavní město Prahu i samotného organizátora je klíčovým aspektem bezpečný průběh celého setkání. Z tohoto důvodu jsou veškeré přípravné práce koordinovány s celým IZS. Zejména díky zapojení Policie ČR do příprav konání akce lze očekávat, že si oslavy narozenin Harley Davidson bez obav užijí nejen Pražané, ale i návštěvníci hlavního města Prahy i přilehlého okolí. Do hry byly vedle Prahy „vtaženy“ instituce jako je ambasáda USA, Czech Tourism, Středočeský kraj, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jako inspirace posloužil i věk „oslavence“ tedy číslo 115. Pořadatelé nachystali sto patnáct zajímavých lokalit na území celé České republiky tak, aby se návštěvníci seznámili nejen s hlavním městem. „Narozeninové oslavy tak nebudou pouze o Praze. Je nám samozřejmě jasné, že nikdo během čtyř dnů neobjede desítky míst po celém Česku, na druhou stranu, co se nestihne letos, můžou návštěvníci rozložit do několika dalších let. Chceme, aby se u nás v Česku lidem líbilo a zase se vrátili.“ vysvětluje hlavní organizátor a zástupce Harley Davidson Club Praha Jaroslav Vavřina.

Oslavy narozenin Harley Davidson mají pevný, předem daný ekonomický základ. Studie KPMG odhaduje, že jeden zahraniční návštěvník v průběhu akce utratí 3 500 – 4 700 Kč. Lze očekávat, že celkové výdaje návštěvníků akce za zboží a služby přesáhnou částku 1,15 mld. Kč. Celkem se tedy veřejné rozpočty můžou těšit na částku z daní a jiných příjmů kolem 550 mil. Kč. „Je zřejmé, že z ekonomického pohledu je taková akce jednoznačným přínosem jak pro Prahu, tak i celou Českou republiku. Za 500 miliónů korun už postavíte několik škol, nebo domovů důchodců.“ vysvětluje Kislingerová.

V prosinci Magistrát hlavního města Prahy zaregistroval žádost o finanční podporu na zabezpečení konání akce. Příspěvek Prahy bude totiž především použit na eliminaci případných negativních dopadů. Organizátoři navíc chystají propagaci pražského MHD a řadu dalších opatření, zejména v oblasti bezpečnosti.

Hlavní město Praha si důležitost podpory podobných akcí dlouhodobě uvědomuje. Proto má na podporu podobných akcí zaveden standardizovaný grantový systém, který byl dokonce notifikován u Evropské unie. „Funguje dlouhodobě a myslím, že se zcela osvědčil. Akci jednoznačně podporuji, stejně jako řada mých kolegů. Přínos této akce mnohonásobně převyšuje vynaložené prostředky. Kromě toho, díky dobrým vztahům máme možnost lépe realizovat představy města o jejím průběhu. Pevně věřím, že se budeme s motorkáři za půl roku loučit s úsměvem na tváři.“ říká profesorka Kislingerová závěrem.