Benefiční běh seniorů a mateřinek se uskuteční dne 1. května od 12:00 hodin v areálu volného času Kroužky na Vltavě (Vltavanů 229, Praha 4 – Braník).

Jsem ráda, že mohu podpořit projekt, který přispívá ke zlepšování mezigeneračních vztahů a podporuje hodnoty, jakými jsou aktivní stáří a dětství. Vždyť právě v pohybu a tvůrčí činnosti se skrývá průsečík, v němž se mohou generace potkávat a rozumět si. Stáří se v dnešní době bohužel příliš nenosí. Mnoho mladých vnímá stáří jako přítěž, ale zapomíná na jeho bohaté zkušenosti a nabytou moudrost. Senioři naproti tomu někdy zapomínají na své vlastní mládí a přitom by mohli z této generace načerpat pozitivní myšlení a vitalitu. Cílem Benefičního běhu seniorů a mateřinek je tyto zažité předsudky zažehnat a ukázat, že si různorodé generace mají co říci, a že vzájemné vztahy mohou být obohacením pro obě strany. Vitalita mládí a zkušenost stáří se přece zcela přirozeně doplňují. Přála bych si, aby se tento smysluplný záměr realizoval každoročně, a stal se tak dlouholetou tradicí podpory dobrých mezilidských generačních vztahů,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Helena Chudomelová.

Podrobný program akce, která je volně přístupná, a další informace jsou k dispozici na stránkách www.beneficnibeh.cz, kde se také mateřinky mohou přihlásit.

Na stránkách http://bezpecnostniprupravadeti.praha.eu je připraven přehled nejčastějších preventivních opatření pro děti doma i venku s příklady statisticky nejčetnějších situací, které vedou k úrazům a jsou i příčinou zbytečných úmrtí.  Mnoha rizikovým situacím se dá předejít především správnou a včasnou prevencí.

Projekt preventivní výchovy je zaměřen na tři zásadní témata:

  1. rizika úrazů doma i venku
  2. rizika následkem ohně a vody
  3. rizikové osoby, chování v kolektivu a nebezpečná zvířata

V rámci projektu mohou mateřské školy využít nabídky dvouhodinových programů, které zábavnou formou pomáhají naučit děti rozeznávat riziková místa, předměty a situace a vysvětlí mu, co se může stát, když nebude opatrné.

Na webových stránkách http://bezpecnostniprupravadeti.praha.eu jsou podrobné informace o projektu i návod, jak se do něj zapojit.