V rámci výběrového řízení na ředitele/ředitelku magistrátu, které se uskutečnilo zcela řádně, nebyl doporučen komisí k výběru žádný z uchazečů. Vzhledem k mlčenlivosti a ochraně osobních údajů se nebude hlavní město vyjadřovat ke konkrétním uchazečům. V nejbližších dnech začne hlavní město připravovat vypsání nového výběrového řízení.

Druhé kolo výběrového řízení bylo zahájeno minulý týden a postoupilo do něj celkem šest uchazečů. Uchazeči v tomto kole nejdříve absolvovali písemný test, následně přistoupili k ústnímu pohovoru. Poslední jednání se uskutečnilo dnes, komise však i s ohledem na názor zástupců úřadu nevybrala žádného vhodného uchazeče.

Ředitel magistrátu je manažerem velké organizace, který organizuje, rozhoduje, pracuje s informacemi, komunikuje, motivuje, vede a koordinuje úředníky. Je také v poněkud speciálním postavení – na jedné straně zajišťuje přenesený výkon státní správy, kde jsou pevně nastavena pravidla zákonnými normami – na straně druhé ale odpovídá také za to, aby úřad fungoval i směrem k samosprávným orgánům a občanům a zajišťoval jim kvalitní servis. Z toho důvodu je ředitel významnou osobností jednak z pohledu fungování veřejné správy jako takové, ale i z pohledu rozvoje celého hlavního města. Ve své podřízenosti má také více jak dva tisíce zaměstnanců.

Magistrát hlavního města Prahy je největším úřadem územního samosprávného celku v České republice a sídlí v historickém centru Prahy. Výběrové řízení na ředitele pražského magistrátu bylo vyhlášeno v září 2019, zájemci se něj mohli přihlásit do 31. října 2019.