Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • 14.12.2018 Z ulic začínají mizet neoprávněná reklamní zařízení
  Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy dosáhl úspěchu v letitém soudním sporu s reklamní společností euroAWK a její sesterskou společností ORIS. Na základě platných exekučních příkazů vydaných v listopadu tohoto roku již započaly práce na odstranění neoprávněných reklamních zařízení těchto společností umístěných podél důležitých pražských dopravních tepen. Do konce roku 2018 jich z hlavního města zmizí prvních 50, dalších více než 400 bude následovat na počátku roku 2019.
 • 13.12.2018 Praha má vítěze tendrů na nakládání s komunálním bioodpadem a nebezpečným komunálním odpadem
  Rada hl. m. Prahy rozhodla o výsledcích výběrových řízení na nakládání s některými složkami komunálního odpadu. Vítězem tendru s názvem Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů v letech 2019 – 2020 se stala společnost FCC Česká republika s.r.o. s nabídkovou cenou 16 026 576 korun bez DPH. Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy pro roky 2019–2021 získala společnost Aquatest a.s. s nabídkovou cenou 4 615 500 korun bez DPH.
 • 11.12.2018 Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
  Vláda České republiky 3. 12. 2018 projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (č. 166/1993 Sb.). Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze strany NKÚ.
 • 11.12.2018 Praha uzavře novou nájemní smlouvu na Brandejsův statek, zemědělská univerzita pak zahájí jeho revitalizaci
  Brandejsův statek v Suchdole s přilehlými pozemky slouží jako výukové středisko pražské České zemědělské univerzity, která jej má dlouhodobě v nájmu od hlavního města Prahy. Pražští radní dnes chválili uzavření nové nájemní smlouvy na další období. To mimo jiné umožní čerpání dotací na rozsáhlou revitalizaci objektu.
 • 10.12.2018 Radní Chabr: Velký P+R parkovací dům Dlouhá míle v západní části Prahy dostává konkrétní obrysy. Praha chce vykoupit potřebné pozemky
  První důležitý krok pro stavbu jednoho z klíčových P+R parkovacích domů projednal Výbor pro správu majetku Zastupitelstva hlavního města Prahy. Doporučil zastupitelům, aby schválili nákup pozemků v takzvané lokalitě Dlouhá míle.
 • 10.12.2018 V Troji vzniká moderní botanická zahrada 21. století
  V nejbližší době by měla být zahájena dlouho plánovaná dostavba západní části Botanické zahrady hl. m. Prahy. U skleníku Fata Morgana postupně vznikne moderní areál s novými pokladnami, sociálním zařízením a občerstvením s venkovní terasou. Rozšířeno bude také pěstební zázemí, což umožní pěstovat rostliny pro nově vznikající expozice.
 • 5.12.2018 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další tři roky
  Nebezpečný a často infekční odpad nacházejí na svých pravidelných obchůzkách strážníci městské policie. Hlavní město se dohodlo na pokračování dosavadní praxe, kdy jsou jehly, injekční stříkačky a další odpad z aplikací omamných a psychotropních látek bezpečně posbírány do speciálních sběrných boxů a následně zlikvidovány.
 • 4.12.2018 Pravidelná zkouška sirén
  Ve středu 5. prosince 2018 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 2 minut. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.
 • 4.12.2018 Pražský magistrát získal ocenění v oblasti společensky odpovědného úřadu
  Zástupci Magistrátu hlavního města Prahy - Richard Mařík, ředitel odboru volených orgánů, a Petra Dederová, ředitelka odboru personálního - převzali koncem listopadu ve Španělském sále na Pražském hradě ocenění v programu Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost úřadu.
 • 30.11.2018 Kbelský „Dřevák“ ukáže ekologické bydlení v praxi
  Ekologický „dům přírody“, který vyrostl v ekocentru Prales na kraji městské části Praha 19 - Kbely, bude nenásilnou formou vyučovat školní mládež a veřejnost o možnostech ekologického bydlení a chování. „Ekovýchovu“ v praxi si chválí i náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: