Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • 31.3.2020 Magistrát otevírá dočasně uzavřené pracoviště registru vozidel v Praze 6
  Od středy 1. dubna 2020 bude otevřeno dočasně uzavřené pracoviště registru vozidel v Radimově ulici v Praze 6. Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy upozorňuje, že i toto pracoviště bude mít úřední hodiny v pondělí 8:00 – 11:00 hodin a ve středu 13:00 – 16:00 hodin pouze pro objednané, a opět žádá občany, aby na pracovištích registru vozidel i registru řidičů řešili skutečně jen neodkladné záležitosti.
 • 31.3.2020 Změna úředních hodin v pražských registrech vozidel a řidičů
  Od středy 1. dubna 2020 otevírá odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy dočasně uzavřené pracoviště registru vozidel v Praze 6, Radimova 39. Úřední hodiny na pracovištích registru vozidel a registru řidičů jsou v pondělí a ve středu pouze pro objednané. Prosíme občany, aby řešili opravdu jen neodkladné záležitosti a při návštěvě pracovišť dodržovali hygienická nařízení a byli ohleduplní k ostatním.
 • 30.3.2020 Situace v domovech pro seniory byla hlavním tématem dnešního jednání Krizového štábu hl. m. Prahy
  Krizový štáb hl. m. Prahy byl informován o aktuální situaci od Hygienické stanice hl. m. Prahy, od složek integrovaného záchranného systému a z oblasti dopravy. Především se ale věnoval situaci v domovech pro seniory.
 • 30.3.2020 Odbor evidence majetku pražského magistrátu obnovuje provoz
  Magistrát hl. m. Prahy dnes obnovil provoz odboru evidence majetku, který musel přerušit činnost z důvodu výskytu koronaviru u dvou zaměstnanců. Mimořádná situace se týkala zhruba padesátky zaměstnanců odboru, kteří zůstali v uplynulých dvou týdnech v nařízené karanténě doma.
 • 30.3.2020 Terminál Smíchov má generálního projektanta
  Rada hlavního města Prahy schválila výběr generálního projektanta terminálu Smíchov. Vítězné sdružení firem SUDOP PRAHA, SUDOP EU, Metroprojekt a A69 - architekti vypracuje kompletní projekt budoucího moderního dopravního hubu. Pokud vše půjde bez problémů, samotná stavba začne v roce 2024 po získání územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na základě dokumentací, které zajistí schválený generální projektant.
 • 30.3.2020 Nový Sedlec v novém. Budoucnost lokality na severu Prahy navrhne IPR v urbanistické studii. Pomoci by měla i o rok a půl zrychlená změna plánu
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) dostal od Rady hl. m. Prahy za úkol vypracovat urbanistickou studii na lokalitu Nový Sedlec. Jedná se o nesourodou oblast nedaleko Suchdola, kde se dlouhodobě nedaří nalézt dohodu nad tím, jak by se měla dále rozvíjet. Pomoci by mohla studie, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci záměrů. Dokončení studie je plánováno na začátek příštího roku.
 • 30.3.2020 Podnikatelé v hlavním městě se vyhnou valorizaci nájmů v objektech Prahy
  Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání revokovala usnesení, které mělo zvednout nájem v komerčních prostorách města o 2,8 % pro rok 2020. Dále hlavní město nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného, ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím příslušných smluv.
 • 30.3.2020 Hlavní město vybralo vítěze zakázky pro zajištění lepšího vzdáleného připojení k systémům magistrátu. Zaměstnancům pomůže například při práci z domova
  Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválila vítěze zakázky na provoz a poskytování podpory pro CITRIX farmu, která zajistí virtuální plochu v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy včetně všech bezpečnostních opatření. Společnost Autocont a.s., která v zakázce zvítězila, poskytne mimo jiné dedikované aplikační prostředí pro informační systémy, to pomůže zaměstnancům města například při práci z domova.
 • 30.3.2020 Sběrné dvory na území hlavního města se opět otevírají veřejnosti
  Hlavní město Praha po dohodě s provozovateli sběrných dvorů otevírá pro občany ode dneška resp. 1. dubna 2020 převážnou většinu sběrných dvorů hl. m. Prahy. Reaguje tak na situaci, kdy lidé s nastávajícím jarem začali odkládat především velkoobjemový odpad na místa, kam rozhodně nepatří, a zakládat černé skládky. Zároveň město vyjde vstříc požadavkům na úpravy sběru tříděného odpadu dle požadavku městských částí.
 • 27.3.2020 Krizový štáb hl. m. Prahy opět projednal aktuální situaci v domovech pro seniory i zásobování záchranky
  Krizový štáb hl. m. Prahy byl i dnes informován o situaci v Praze Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a složkami integrovaného záchranného systému. Zabýval se i aktuální situací v domovech pro seniory a v oblasti sociálních služeb. Jednání se týkalo také zajišťování respirátorů i jejich nedostatku ve zdravotnické záchranné službě.
   
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: