Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 120
Na stránce:
 • 12.9.2018 Technologie hlavního města Prahy spustila nové webové stránky
  Technologie hlavního města Prahy, a. s. (THMP) spustila od září dvě nové webové stránky. Na první z nich, www.thmp.cz, mohou obyvatelé metropole zjistit veškeré informace o společnosti či službách, které poskytuje. Zajímavý je také druhý web - www.prahasviti.cz – na němž se lidé mohou dozvědět zajímavosti o historii světel, veřejném osvětlení a podobných technologiích.
 • 12.9.2018 Nová pravidla v textové části územního plánu budou účinná od konce září
  Největší změna pražského územního plánu za posledních devět let, kterou ve čtvrtek 6. září 2018 schválili zastupitelé, vstoupí v platnost na konci září. Změna Z 2832, která se připravovala od roku 2012, reaguje na změnu legislativy, praktické zkušenosti i soudní rozsudky.
 • 11.9.2018 Praha zadá projekty na protipovodňovou ochranu Trojské kotliny
  Stanovit koordinovaný postup řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny a revitalizačních opatření vycházejících z Koncepce a Akčního plánu Císařského ostrova dnes uložila Rada hl. m. Prahy Institutu plánování a rozvoje (IPR). Příprava všech potřebný projektů přijde na 9 250 000 korun.
 • 11.9.2018 Ekocentrum Prales rozšíří komunitní zahradu
  Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 296 400 Kč Ekocentru Prales provozovaném příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy. Prostředky budou využity pro rozšíření komunitní zahrady ekocentra a jejímu přizpůsobení handicapovaným návštěvníkům.
 • 11.9.2018 Rada vybrala společnost pro sběr nepoužitelných léků z lékáren
  O výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na zajištění sběru, svozu a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hlavního města dnes rozhodla Rada hl. m. Prahy. Vítězem se stala společnost EKOM CZ, a. s. s nabídkovou cenou 2 520 000 Kč bez DPH, smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2018 na dva roky.
 • 11.9.2018 Dopravapraha.cz, informace o uzavírkách i aktuálním provozu na jednom místě
  Informace o klíčových dopravních omezeních v hlavním městě včetně dopravní situace pohledem kamer jsou pro všechny přehledně dostupné na nové webové adrese www.dopravapraha.cz. Rozšiřuje se rovněž projekt zmente.to o novou nadstavbu věnovanou rekonstrukci silnic a chodníků. Praha chce také v budoucnu lépe informovat o uzavírkách a dopravních omezeních veřejnost i řidiče a připravuje nový způsob komunikace.
 • 10.9.2018 Praha spustila osvětovou kampaň k tzv. záchranářské uličce
  Pod názvem Umím uhnout chce hlavní město Praha motivovat řidiče, aby se naučili a zapamatovali si, jak správně uvolnit cestu zasahujícím vozidlům složek Integrovaného záchranného systému.
 • 10.9.2018 Praha zlepší odvoz uhynulých volně žijících zvířat
  Hlavní město Praha uzavřelo smlouvu se společností CLE.AN s r. o., na základě které budou nalezená těla uhynulých volně žijících zvířat odstraňována z území hlavního města nejpozději do šesti hodin od ohlášení nálezu, ve většině případů by k tomu ale mělo dojít i dříve.
 • 7.9.2018 V Karlíně se lidé zúčastní oživování prázdných domů
  V Kasárnách Karlín se dnes setkají zájemci o oživování prázdných domů. Konference „Oživujeme prázdné domy“ představí více než dvacet úspěšných projektů z celého Česka. V posledních dvou letech se napříč republikou daří mluvit o dlouho opuštěných památkách, nádražích i industriálních prostor. A úplně poprvé se úspěšné projekty představí na jednom místě v rámci konference.
 • 6.9.2018 Podpora domácího kompostování na území hl. m. Prahy
  Ve středu 5. září podepsali první žadatelé o zahradní kompostér smlouvu s městem o jeho přidělení. V rámci akce hl. m. Prahy na podporu domácího kompostování je připraveno 1 750 kompostérů. Všichni evidovaní účastníci projektu, kteří o kompostér projevili zájem, budou v průběhu podzimu letošního roku ze strany města osloveni a budou vyzvání k podpisu smlouvy o výpůjčce a následném převzetí kompostéru.
Celkový počet: nejméně 120
Na stránce: