Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
 • 2.10.2018 Město podpořilo konferenci proti kriminalitě na internetu
  Za finanční podpory hlavního města Prahy se v úterý 2. října konala na Nové radnici konference Praha bezpečně online 2018. Tradiční odborná akce byla opět zaměřena na prevenci a řešení kybernetické kriminality a násilí.
 • 2.10.2018 Praha vyhlásí pilotní ročník soutěže Šetrné stavby v Praze
  Ocenit stavby nebo jejich úpravy, které reagují na změnu klimatu a s ním spojenými extrémními jevy na území hl. m. Prahy, má nová soutěž s názvem Šetrné stavby v Praze.
 • 2.10.2018 Nový rybník Lipiny rozšíří cenné území Modřanské rokle
  V centru Modřan byla dokončena stavba zcela nové vodní plochy – rybníka Lipiny. Název rybníka byl odvozen od místního názvu tohoto území, který je doložený v mapách již v roce 1840. Původně se zde nacházel zanedbaný topolovo – akátový porost, pod kterým vedl zatrubněný Libušský potok. Ten byl v rámci stavby vyveden na povrch a přes několik průtočných tůní nyní napájí nový rybník.
 • 2.10.2018 Programové prohlášení v oblasti územního rozvoje bylo z většiny splněno
  Zprávu o plnění programového prohlášení Rady hl. m. Prahy v oblasti územního rozvoje, územního plánu a péče o veřejný prostor za období od prosince 2014 do září 2018 v úterý představila Petra Kolínská, radní hlavního města. Z celkem 209 programových bodů jich v této oblasti bylo k řešení 23. Radní měli na jejich plnění celkem 39 měsíců.
 • 2.10.2018 Praha vybrala vítězný návrh Dvoreckého mostu
  Rada hl. m. Prahy v úterý odsouhlasila vítězný návrh Dvoreckého mostu, který by měl spojit břehy Vltavy mezi Podolím a Zlíchovem. Kromě zlepšení automobilového provozu by měl nový most pomoci také tramvajové dopravě mezi Prahou 4 a Prahou 5. Podle předpokladů by měl stát přibližně miliardu korun.
 • 2.10.2018 Lítačka slaví sto let Československa novým designem
  U příležitosti stoletého výročí Československa oblékla Lítačka nový kabát. Karta z limitované edice s motivem pražských Hradčan může sloužit jako unikátní památka na kulaté výročí vzniku státu. Od dnešního dne si o ni mohou zájemci zažádat zdarma ve Škodově paláci v Praze.
 • 2.10.2018 První stanice linky metra C jsou pokryty mobilním signálem
  Od úterý se do další části pražského metra dostává mobilní signál. Zatím se jedná o linku C a úsek mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova. Do konce října bude pokrytý úsek až do Roztyl.
 • 2.10.2018 Pravidelná zkouška sirén
  Ve středu 3. října 2018 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 2 minut. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.
 • 1.10.2018 V úpravně vody Želivka začala druhá etapa rekonstrukce, dostane zcela novou filtraci
  Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hlavní město Praha a pro středočeskou aglomeraci. Také je jednou z vůbec největších úpraven vody v Evropě. V pondělí 1. října poklepala radní hl. m. Prahy Jana Plamínková základní kámen pro druhou etapu rekonstrukce. V současné době úpravna vody Želivka zásobuje přibližně 1,3 milionu obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina.
 • 1.10.2018 Praha zajistila svoz a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na další období
  Hlavní město Praha jako kraj má povinnost zajistit sběr, svoz a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren ze svého území a dnes byla podepsána smlouva o zajištění této služby mezi městem a novým dodavatelem, spol. EKOM CZ, a. s., na období do 30. 9. 2020.
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce: