Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
 • 31.8.2018 V Dolní Šárce vybudují stoku
  Rada hl. m. Prahy schválila vítěze veřejné zakázky na vybudování stoky B2, čerpací stanice Dolní Šárka I, přípojky NN k čerpací stanici, vodovodního řadu V-4-1 a chráničky na vysokotlakém plynovodu. Stala se jím společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 12 490 000 korun bez DPH.
 • 31.8.2018 Rada schválila Akční plán pro založení Příměstského parku Soutok
  Praha má aktualizovaný Akční plán pro založení Příměstského parku Soutok. S názvem "SOUTOK BUDE OK" jej schválila Rada hl. m. Prahy. Jeho cílem je zajistit koordinovanou péči o území říční nivy kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze. Akční plán zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
 • 31.8.2018 Ulice K Radonicům projde rekonstrukcí
  Ulici K Radonicům v Satalicích čeká rekonstrukce. Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy se vítězem výběrového řízení stala společnost Skanska, a. s., s nabídkovou cenou 18 348 546 korun bez DPH.
 • 31.8.2018 Praha plánuje rozšířit novou obchodní třídu. Hradební korzo chtěl vytvořit už Karel IV.
  Rada hl. m. Prahy schválila zadání koncepční studie pro ulice Na příkopě, 28. října a Jungmannovo náměstí. Souvislé území vedoucí od mostu Legií ke Štefánikovu mostu by se mělo stát novým bulvárem a obchodní třídou. Zadání zpracuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
 • 31.8.2018 Počet případů domácího násilí v Praze neklesá, množí se případy opakovaného vykázání
  V letošním roce bylo v Praze za prvních sedm měsíců vykázáno z bytu 96 násilných osob. Za posledních pět let je to celkem 1 065 vykázání. Hlavní město se tak řadí mezi kraje s největším počtem odhalených případů domácího násilí v rámci ostatních regionů České republiky.
 • 30.8.2018 Petřínská rozhledna se dočkala zcela nového parku pro veřejnost
  Jedna z nejnavštěvovanějších lokalit v Praze – Petřínská rozhledna – se po pětiměsíční rekonstrukci dočkala nového parku a přístupových cest. Zahrady na Petříně mají nyní lepší dostupnost pro návštěvníky díky opravě Křížové cesty a napojení na další chodníky. Zároveň zde byly umístěny zcela nové lavičky a další mobiliář. Náklady představují asi 21,5 milionu korun.
 • 30.8.2018 Na Staroměstskou radnici se vrátila socha Madony
  Madona ze Staroměstské radnice je opět na svém místě. Ve čtvrtek dopoledne ji sem nainstalovali dělníci za pomoci jeřábu. Na jihovýchodní nároží byla osazena již několikátá kopie, tentokrát je však na první pohled k nerozeznání od původní sochy ze 14. století. Jejím autorem je sochař René Tikal.
 • 30.8.2018 Na Letné přibude 200 stromů. Radní schválili studii na „Letenský kříž“
  Rada hl. m. Prahy dnes schválila koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice Strojnická a U Výstaviště, kterou předkládala náměstkyně primátorky Petra Kolínská. Během nadcházejících pěti let by mělo dojít k rekonstrukci tramvajové trati, inženýrských sítí i vozovky. Plánovaná rekonstrukce zlepší prostupnost pro chodce i cyklisty a upřednostní veřejnou dopravu. Studie vznikla v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
 • 29.8.2018 Školství v hlavním městě Praha má nejvyšší prioritu
  Hlavní město Praha podporuje řadu projektů zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání a edukaci. Mezi stěžejní projekty patří Školní obědy dostupné pro každé dítě, Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze a Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství. Projekty jsou z větší části financovány ze zdrojů Evropské unie a spolufinancovány z rozpočtu hl. m. Prahy.
 • 28.8.2018 Zelený zip pro Spořilov se přiblížil
  Městská rada dnes schválila pokračování přípravných a inženýrských prací projektu zakrytí Spořilovské ulice, který je známý pod označením Zelený zip pro Spořilov. Dnešní rozhodnutí radních fakticky znamená, že se v rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2019 bude počítat s potřebnými finančními prostředky.
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce: